พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ARRM 2015 พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม และให้โอวาทนักกีฬายิงปืน ทบ. ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธีเขาปากทวาร ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 14 ต.ค.58

Thumbnail Image Table
01.jpg
15/10/2558 9:46:12
Size (KB)  :  57 KB
02.jpg
15/10/2558 9:45:58
Size (KB)  :  137 KB
03.jpg
15/10/2558 9:45:35
Size (KB)  :  146 KB
04.jpg
15/10/2558 9:45:32
Size (KB)  :  137 KB
05.jpg
15/10/2558 9:46:14
Size (KB)  :  96 KB
06.jpg
15/10/2558 9:45:17
Size (KB)  :  101 KB
07.jpg
15/10/2558 9:44:55
Size (KB)  :  74 KB
08.jpg
15/10/2558 9:45:13
Size (KB)  :  95 KB
09.jpg
15/10/2558 9:46:12
Size (KB)  :  127 KB
10.jpg
15/10/2558 9:46:02
Size (KB)  :  121 KB
11.jpg
15/10/2558 9:45:05
Size (KB)  :  76 KB
12.jpg
15/10/2558 9:45:22
Size (KB)  :  83 KB
13.jpg
15/10/2558 9:45:01
Size (KB)  :  64 KB
14.jpg
15/10/2558 9:45:32
Size (KB)  :  186 KB
15.jpg
15/10/2558 9:45:43
Size (KB)  :  93 KB
16.jpg
15/10/2558 9:46:18
Size (KB)  :  91 KB
17.jpg
15/10/2558 9:45:47
Size (KB)  :  155 KB
18.jpg
15/10/2558 9:45:50
Size (KB)  :  104 KB
19.jpg
15/10/2558 9:45:54
Size (KB)  :  109 KB
20.jpg
15/10/2558 9:45:39
Size (KB)  :  101 KB
21.jpg
15/10/2558 9:45:09
Size (KB)  :  61 KB
Pages:     1