ผบ.ศร.และคณะพร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ศร. ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์พระบูรพะมหากษัตริย์แห่งสยาม ๑๙ ส.ค.๕๘

Thumbnail Image Table
IMG_4058.JPG
19/8/2558 8:33:52
Size (KB)  :  5,669 KB
IMG_4070.JPG
19/8/2558 8:52:06
Size (KB)  :  6,156 KB
IMG_4071.JPG
19/8/2558 8:52:24
Size (KB)  :  8,192 KB
IMG_4076.JPG
19/8/2558 8:54:32
Size (KB)  :  7,290 KB
IMG_4080.JPG
19/8/2558 8:58:38
Size (KB)  :  5,911 KB
IMG_4083.JPG
19/8/2558 9:11:40
Size (KB)  :  5,410 KB
IMG_4085.JPG
19/8/2558 9:13:46
Size (KB)  :  5,461 KB
IMG_4086.JPG
19/8/2558 9:18:48
Size (KB)  :  5,780 KB
IMG_4087.JPG
19/8/2558 9:19:34
Size (KB)  :  5,183 KB
IMG_4089.JPG
19/8/2558 9:20:24
Size (KB)  :  4,826 KB
IMG_4093.JPG
19/8/2558 9:27:12
Size (KB)  :  6,498 KB
IMG_4098.JPG
19/8/2558 9:30:00
Size (KB)  :  5,613 KB
IMG_4108.JPG
19/8/2558 9:36:46
Size (KB)  :  6,020 KB
IMG_4127.JPG
19/8/2558 9:52:46
Size (KB)  :  7,637 KB
IMG_4130.JPG
19/8/2558 9:53:02
Size (KB)  :  7,143 KB
IMG_4133.JPG
19/8/2558 9:53:48
Size (KB)  :  6,279 KB
IMG_4134.JPG
19/8/2558 9:54:02
Size (KB)  :  6,645 KB
IMG_4163.JPG
19/8/2558 10:08:24
Size (KB)  :  7,073 KB
IMG_4166.JPG
19/8/2558 10:08:48
Size (KB)  :  6,902 KB
IMG_4169.JPG
19/8/2558 10:09:10
Size (KB)  :  7,735 KB
IMG_4170.JPG
19/8/2558 10:09:36
Size (KB)  :  8,131 KB
IMG_4174.JPG
19/8/2558 10:27:20
Size (KB)  :  4,980 KB
IMG_4176.JPG
19/8/2558 10:29:44
Size (KB)  :  5,940 KB
IMG_4178.JPG
19/8/2558 10:29:58
Size (KB)  :  6,437 KB
IMG_4194.JPG
19/8/2558 11:11:44
Size (KB)  :  5,499 KB
IMG_4195.JPG
19/8/2558 11:12:06
Size (KB)  :  5,971 KB
IMG_4215.JPG
19/8/2558 13:10:20
Size (KB)  :  4,949 KB
IMG_4227.JPG
19/8/2558 13:47:26
Size (KB)  :  6,574 KB
IMG_4250.JPG
19/8/2558 14:39:20
Size (KB)  :  7,830 KB
IMG_4254.JPG
19/8/2558 15:53:24
Size (KB)  :  5,089 KB
Pages:     1