ผบ.ศร. เป็นประธาน พิธีประดับยศให้กับกำลังพล ศร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 7 ส.ค.58

Thumbnail Image Table
IMG_2401.JPG
7/8/2558 10:49:58

Size (KB)  :  6,665 KB
IMG_2411.JPG
7/8/2558 11:07:58

Size (KB)  :  7,550 KB
IMG_2413.JPG
7/8/2558 11:08:24

Size (KB)  :  6,478 KB
IMG_2414.JPG
7/8/2558 11:08:32

Size (KB)  :  6,753 KB
IMG_2419.JPG
7/8/2558 11:10:56

Size (KB)  :  5,740 KB
IMG_2420.JPG
7/8/2558 11:11:00

Size (KB)  :  6,227 KB
IMG_2421.JPG
7/8/2558 11:11:32

Size (KB)  :  6,279 KB
IMG_2424.JPG
7/8/2558 11:12:08

Size (KB)  :  6,091 KB
IMG_2425.JPG
7/8/2558 11:12:12

Size (KB)  :  5,597 KB
IMG_2427.JPG
7/8/2558 11:12:46

Size (KB)  :  6,495 KB
IMG_2428.JPG
7/8/2558 11:12:50

Size (KB)  :  6,428 KB
IMG_2429.JPG
7/8/2558 11:12:54

Size (KB)  :  5,689 KB
IMG_2432.JPG
7/8/2558 11:13:22

Size (KB)  :  6,087 KB
IMG_2433.JPG
7/8/2558 11:13:24

Size (KB)  :  5,544 KB
IMG_2434.JPG
7/8/2558 11:13:44

Size (KB)  :  7,153 KB
IMG_2437.JPG
7/8/2558 11:14:22

Size (KB)  :  5,178 KB
IMG_2438.JPG
7/8/2558 11:14:24

Size (KB)  :  6,009 KB
IMG_2439.JPG
7/8/2558 11:14:36

Size (KB)  :  6,248 KB
IMG_2442.JPG
7/8/2558 11:15:08

Size (KB)  :  5,845 KB
IMG_2443.JPG
7/8/2558 11:15:10

Size (KB)  :  5,737 KB
IMG_2444.JPG
7/8/2558 11:15:18

Size (KB)  :  6,706 KB
IMG_2449.JPG
7/8/2558 11:17:40

Size (KB)  :  6,680 KB
Pages:     1