ศร.จัดพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด รร.จปร.ขึ้น โดยมี พ.อ.องอาจ คุลี รอง ผบ.ศร.(1) เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวงท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ส.ค.58

Thumbnail Image Table
1.jpg
5/8/2558 14:11:15

Size (KB)  :  111 KB
2.jpg
5/8/2558 14:11:20

Size (KB)  :  116 KB
3.jpg
5/8/2558 14:11:25

Size (KB)  :  105 KB
4.jpg
5/8/2558 14:11:30

Size (KB)  :  109 KB
5.jpg
5/8/2558 14:11:35

Size (KB)  :  135 KB
6.jpg
5/8/2558 14:11:39

Size (KB)  :  100 KB
7.jpg
5/8/2558 14:11:45

Size (KB)  :  91 KB
8.jpg
5/8/2558 14:11:52

Size (KB)  :  107 KB
9.jpg
5/8/2558 14:11:57

Size (KB)  :  92 KB
10.jpg
5/8/2558 14:12:04

Size (KB)  :  128 KB
11.jpg
5/8/2558 14:12:09

Size (KB)  :  100 KB
12.jpg
5/8/2558 14:12:14

Size (KB)  :  111 KB
13.jpg
5/8/2558 14:12:19

Size (KB)  :  95 KB
14.jpg
5/8/2558 14:12:24

Size (KB)  :  101 KB
15.jpg
5/8/2558 14:12:29

Size (KB)  :  86 KB
Pages:     1