ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพล 200 คน ร่วมกับอำเภอหัวหิน,เทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหัวหิน(BIG CLEANING DAY)" เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ถวายพ่อหลวงแผ่นดิน" โดยมีนาย วีระ ศรีวัฒน ตระกูล ผจว.ป.ข. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ชายหาดโรงแรมเซ็นทาลาหัวหิน ระยะทางทำความสะอาดประมาณ 6 ก.ม. เมื่อวันที่ 17ธ.ค.57

Thumbnail Image Table
35277.jpg
19/12/2557 8:29:14

Size (KB)  :  176 KB
35278.jpg
19/12/2557 8:29:22

Size (KB)  :  91 KB
35279.jpg
19/12/2557 8:29:28

Size (KB)  :  117 KB
35280.jpg
19/12/2557 8:29:32

Size (KB)  :  167 KB
35281.jpg
19/12/2557 8:29:37

Size (KB)  :  181 KB
35282.jpg
19/12/2557 8:29:41

Size (KB)  :  132 KB
35283.jpg
19/12/2557 8:29:45

Size (KB)  :  69 KB
35284.jpg
19/12/2557 8:29:49

Size (KB)  :  149 KB
Pages:     1