ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 ในวันที่ 26 ธ.ค.56 กำลังพล และหน่วยงานราชการภายในค่ายธนะรัชต์ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และวันที่ 27 ธ.ค.56 ทำบุญตักบาตร ที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์

Thumbnail Image Table
new-year_01.jpg
27/12/2556 7:38:16

Size (KB)  :  2,957 KB
new-year_02.jpg
27/12/2556 7:38:22

Size (KB)  :  4,043 KB
new-year_03.jpg
27/12/2556 8:24:07

Size (KB)  :  214 KB
new-year_04.jpg
27/12/2556 7:39:30

Size (KB)  :  3,707 KB
new-year_05.jpg
27/12/2556 7:39:42

Size (KB)  :  4,027 KB
new-year_06.jpg
27/12/2556 12:47:24

Size (KB)  :  240 KB
new-year_07.jpg
27/12/2556 7:40:06

Size (KB)  :  3,600 KB
new-year_08.jpg
27/12/2556 7:40:46

Size (KB)  :  3,957 KB
new-year_09.jpg
27/12/2556 7:40:56

Size (KB)  :  3,997 KB
new-year_10.jpg
27/12/2556 7:41:02

Size (KB)  :  3,969 KB
new-year_11.jpg
27/12/2556 7:41:14

Size (KB)  :  3,645 KB
new-year_12.jpg
27/12/2556 7:41:38

Size (KB)  :  3,576 KB
new-year_13.jpg
27/12/2556 7:54:00

Size (KB)  :  3,836 KB
new-year_14.jpg
27/12/2556 7:54:00

Size (KB)  :  3,536 KB
new-year_15.jpg
27/12/2556 7:54:42

Size (KB)  :  3,651 KB
new-year_16.jpg
27/12/2556 8:00:38

Size (KB)  :  3,610 KB
new-year_17.jpg
27/12/2556 8:01:06

Size (KB)  :  4,209 KB
new-year_18.jpg
27/12/2556 8:23:05

Size (KB)  :  220 KB
new-year_19.jpg
27/12/2556 8:05:04

Size (KB)  :  3,561 KB
new-year_20.jpg
27/12/2556 8:05:26

Size (KB)  :  3,668 KB
new-year_21.jpg
27/12/2556 8:05:46

Size (KB)  :  3,298 KB
new-year_22.jpg
27/12/2556 8:06:00

Size (KB)  :  3,359 KB
new-year_23.jpg
27/12/2556 8:06:10

Size (KB)  :  3,890 KB
new-year_24.jpg
27/12/2556 8:06:42

Size (KB)  :  3,920 KB
new-year_25.jpg
27/12/2556 8:06:44

Size (KB)  :  3,990 KB
new-year_26.jpg
27/12/2556 8:07:30

Size (KB)  :  3,918 KB
new-year_27.jpg
27/12/2556 8:08:32

Size (KB)  :  4,097 KB
new-year_28.jpg
26/12/2556 9:46:24

Size (KB)  :  2,121 KB
new-year_29.jpg
26/12/2556 9:07:16

Size (KB)  :  3,389 KB
new-year_30.jpg
26/12/2556 10:25:47

Size (KB)  :  2,221 KB
new-year_31.jpg
26/12/2556 9:08:14

Size (KB)  :  2,952 KB
new-year_32.jpg
26/12/2556 9:46:47

Size (KB)  :  2,239 KB
new-year_33.jpg
26/12/2556 10:23:26

Size (KB)  :  1,411 KB
new-year_34.jpg
26/12/2556 9:10:36

Size (KB)  :  3,185 KB
new-year_35.jpg
26/12/2556 9:10:48

Size (KB)  :  3,441 KB
new-year_36.jpg
26/12/2556 9:45:28

Size (KB)  :  1,190 KB
new-year_37.jpg
26/12/2556 9:47:29

Size (KB)  :  2,280 KB
new-year_38.jpg
26/12/2556 9:16:36

Size (KB)  :  2,936 KB
new-year_39.jpg
26/12/2556 9:16:44

Size (KB)  :  3,279 KB
new-year_40.jpg
26/12/2556 9:17:28

Size (KB)  :  3,136 KB
Pages:     1