เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ศูนย์การทหารราบ โดยพลตรีอภิชัย หงษ์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ นำข้าราชการ กำลังพล ครอบครัว และผู้พักอาศัยในค่ายธนะรัชต์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยกระทำพร้อมกับส่วนกลาง ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรค่ายธนะรัชต์

Thumbnail Image Table
IMG_0770.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  188 KB
IMG_0771.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  193 KB
IMG_0785.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  259 KB
IMG_0792.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  236 KB
IMG_0796.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  183 KB
IMG_0798.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  177 KB
IMG_0813.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  258 KB
IMG_0815.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  272 KB
IMG_0824.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  279 KB
IMG_0825.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  199 KB
IMG_0829.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  198 KB
IMG_0843.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  232 KB
IMG_0844.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  209 KB
IMG_0847.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  277 KB
IMG_0851.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  235 KB
IMG_0853.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  246 KB
IMG_0856.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  212 KB
IMG_0857.JPG
24/12/2555 5:00:14
Size (KB)  :  226 KB
Pages:     1