ศูนย์การทหารราบ จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 49 ปี วันคล้ายวันอสัญกรรม ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยมีทายาท นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณอนุสาวรีย์ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ 7 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0803_resize.JPG
21/12/2555 14:25:50
Size (KB)  :  330 KB
IMG_0804_resize.JPG
21/12/2555 14:25:50
Size (KB)  :  849 KB
IMG_0805_resize.JPG
21/12/2555 14:25:50
Size (KB)  :  367 KB
IMG_0806_resize.JPG
21/12/2555 14:25:52
Size (KB)  :  331 KB
IMG_0807_resize.JPG
21/12/2555 14:25:52
Size (KB)  :  826 KB
IMG_0808_resize.JPG
21/12/2555 14:25:54
Size (KB)  :  680 KB
IMG_0809_resize.JPG
21/12/2555 14:25:54
Size (KB)  :  725 KB
IMG_0810_resize.JPG
21/12/2555 14:25:54
Size (KB)  :  628 KB
IMG_0811_resize.JPG
21/12/2555 14:25:56
Size (KB)  :  688 KB
IMG_0812_resize.JPG
21/12/2555 14:25:56
Size (KB)  :  416 KB
IMG_0813_resize.JPG
21/12/2555 14:25:56
Size (KB)  :  583 KB
IMG_0814_resize.JPG
21/12/2555 14:25:58
Size (KB)  :  761 KB
IMG_0815_resize.JPG
21/12/2555 14:25:58
Size (KB)  :  658 KB
IMG_0816_resize.JPG
21/12/2555 14:26:00
Size (KB)  :  766 KB
IMG_0817_resize.JPG
21/12/2555 14:26:00
Size (KB)  :  851 KB
IMG_0820_resize.JPG
21/12/2555 14:26:02
Size (KB)  :  724 KB
IMG_0822_resize.JPG
21/12/2555 14:26:04
Size (KB)  :  971 KB
IMG_0824_resize.JPG
21/12/2555 14:26:06
Size (KB)  :  977 KB
IMG_0825_resize.JPG
21/12/2555 14:26:08
Size (KB)  :  850 KB
IMG_0826_resize.JPG
21/12/2555 14:26:10
Size (KB)  :  829 KB
IMG_0829_resize.JPG
21/12/2555 14:26:14
Size (KB)  :  724 KB
IMG_0831_resize.JPG
21/12/2555 14:26:14
Size (KB)  :  796 KB
IMG_0833_resize.JPG
21/12/2555 14:26:16
Size (KB)  :  775 KB
IMG_0834_resize.JPG
21/12/2555 14:26:18
Size (KB)  :  963 KB
IMG_0837_resize.JPG
21/12/2555 14:26:20
Size (KB)  :  807 KB
IMG_0838_resize.JPG
21/12/2555 14:26:20
Size (KB)  :  972 KB
IMG_0841_resize.JPG
21/12/2555 14:26:24
Size (KB)  :  592 KB
IMG_0842_resize.JPG
21/12/2555 14:26:24
Size (KB)  :  679 KB
IMG_0843_resize.JPG
21/12/2555 14:26:24
Size (KB)  :  965 KB
IMG_0844_resize.JPG
21/12/2555 14:26:26
Size (KB)  :  486 KB
IMG_0846_resize.JPG
21/12/2555 14:26:28
Size (KB)  :  1,133 KB
IMG_0849_resize.JPG
21/12/2555 14:26:30
Size (KB)  :  675 KB
IMG_0852_resize.JPG
21/12/2555 14:26:32
Size (KB)  :  734 KB
IMG_0853_resize.JPG
21/12/2555 14:26:32
Size (KB)  :  821 KB
IMG_0854_resize.JPG
21/12/2555 14:26:34
Size (KB)  :  832 KB
IMG_0855_resize.JPG
21/12/2555 14:26:34
Size (KB)  :  636 KB
IMG_0856_resize.JPG
21/12/2555 14:26:36
Size (KB)  :  649 KB
IMG_0858_resize.JPG
21/12/2555 14:26:36
Size (KB)  :  702 KB
IMG_0859_resize.JPG
21/12/2555 14:26:38
Size (KB)  :  617 KB
IMG_0861_resize.JPG
21/12/2555 14:26:40
Size (KB)  :  718 KB
IMG_0862_resize.JPG
21/12/2555 14:26:40
Size (KB)  :  799 KB
IMG_0863_resize.JPG
21/12/2555 14:26:40
Size (KB)  :  559 KB
IMG_0864_resize.JPG
21/12/2555 14:26:42
Size (KB)  :  704 KB
IMG_0866_resize.JPG
21/12/2555 14:26:44
Size (KB)  :  775 KB
IMG_0867_resize.JPG
21/12/2555 14:26:44
Size (KB)  :  737 KB
IMG_0870_resize.JPG
21/12/2555 14:26:46
Size (KB)  :  778 KB
IMG_0871_resize.JPG
21/12/2555 14:26:48
Size (KB)  :  613 KB
IMG_0872_resize.JPG
21/12/2555 14:26:48
Size (KB)  :  591 KB
IMG_0873_resize.JPG
21/12/2555 14:26:48
Size (KB)  :  587 KB
IMG_0875_resize.JPG
21/12/2555 14:26:50
Size (KB)  :  636 KB
IMG_0876_resize.JPG
21/12/2555 14:26:52
Size (KB)  :  521 KB
IMG_0877_resize.JPG
21/12/2555 14:26:52
Size (KB)  :  605 KB
IMG_0879_resize.JPG
21/12/2555 14:26:54
Size (KB)  :  647 KB
IMG_0880_resize.JPG
21/12/2555 14:26:54
Size (KB)  :  573 KB
IMG_0882_resize.JPG
21/12/2555 14:26:56
Size (KB)  :  537 KB
IMG_0883_resize.JPG
21/12/2555 14:26:56
Size (KB)  :  598 KB
IMG_0885_resize.JPG
21/12/2555 14:26:58
Size (KB)  :  562 KB
IMG_0888_resize.JPG
21/12/2555 14:27:00
Size (KB)  :  937 KB
IMG_0889_resize.JPG
21/12/2555 14:27:02
Size (KB)  :  596 KB
IMG_0890_resize.JPG
21/12/2555 14:27:02
Size (KB)  :  580 KB
Pages:     1