โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ จัดให้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารจู่โจมและรับมอบธงทหารจู่โจมคืน หลักสูตรการรบแบบจู่โจม ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 149 นาย จากผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 155 นาย โดยมี พล.พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธี เมื่อ 17 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0920.JPG
17/12/2555 9:30:16
Size (KB)  :  4,170 KB
IMG_0921.JPG
17/12/2555 9:30:38
Size (KB)  :  3,978 KB
IMG_0922.JPG
17/12/2555 9:32:06
Size (KB)  :  4,360 KB
IMG_0923.JPG
17/12/2555 9:32:14
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_0924.JPG
17/12/2555 9:32:28
Size (KB)  :  5,158 KB
IMG_0925.JPG
17/12/2555 9:34:00
Size (KB)  :  3,109 KB
IMG_0926.JPG
17/12/2555 9:34:34
Size (KB)  :  4,184 KB
IMG_0927.JPG
17/12/2555 9:35:40
Size (KB)  :  4,822 KB
IMG_0928.JPG
17/12/2555 9:36:08
Size (KB)  :  2,897 KB
IMG_0929.JPG
17/12/2555 9:36:30
Size (KB)  :  3,150 KB
IMG_0930.JPG
17/12/2555 9:36:52
Size (KB)  :  3,227 KB
IMG_0931.JPG
17/12/2555 9:37:08
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_0932.JPG
17/12/2555 9:37:34
Size (KB)  :  4,359 KB
IMG_0933.JPG
17/12/2555 9:38:28
Size (KB)  :  4,525 KB
IMG_0934.JPG
17/12/2555 9:45:14
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_0935.JPG
17/12/2555 9:45:56
Size (KB)  :  3,657 KB
IMG_0936.JPG
17/12/2555 9:46:38
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_0937.JPG
17/12/2555 9:48:30
Size (KB)  :  3,741 KB
IMG_0938.JPG
17/12/2555 9:50:00
Size (KB)  :  3,517 KB
IMG_0939.JPG
17/12/2555 9:50:34
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_0940.JPG
17/12/2555 9:52:10
Size (KB)  :  2,890 KB
Pages:     1