พิธีเปิดการฝึกอบรมทหารกองหนุน และ อส.ทพ.เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เมื่อ 14 ธ.ค.55 ณ สนามบิน ศร. โดยมี พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผบช.ศชต. เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
0919.jpg
17/12/2555 11:15:40
Size (KB)  :  1,763 KB
IMG_0768.JPG
1/12/2555 11:10:00
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_0769.JPG
1/12/2555 11:10:22
Size (KB)  :  3,480 KB
IMG_0770.JPG
1/12/2555 11:10:42
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_0771.JPG
1/12/2555 11:10:56
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_0772.JPG
1/12/2555 11:11:12
Size (KB)  :  3,605 KB
IMG_0773.JPG
1/12/2555 11:11:18
Size (KB)  :  3,861 KB
IMG_0774.JPG
1/12/2555 11:11:26
Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_0775.JPG
1/12/2555 11:12:24
Size (KB)  :  4,741 KB
IMG_0776.JPG
1/12/2555 11:12:56
Size (KB)  :  4,166 KB
IMG_0777.JPG
1/12/2555 11:13:22
Size (KB)  :  3,342 KB
IMG_0778.JPG
1/12/2555 11:30:52
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG_0779.JPG
1/12/2555 11:31:30
Size (KB)  :  3,675 KB
IMG_0780.JPG
1/12/2555 11:32:48
Size (KB)  :  2,746 KB
IMG_0781.JPG
1/12/2555 11:33:10
Size (KB)  :  3,551 KB
IMG_0865.JPG
14/12/2555 10:06:58
Size (KB)  :  4,159 KB
IMG_0866.JPG
14/12/2555 10:07:00
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_0867.JPG
14/12/2555 10:07:06
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_0868.JPG
14/12/2555 10:08:16
Size (KB)  :  4,198 KB
IMG_0869.JPG
14/12/2555 10:08:28
Size (KB)  :  4,419 KB
IMG_0870.JPG
14/12/2555 10:08:34
Size (KB)  :  3,619 KB
IMG_0871.JPG
14/12/2555 10:08:46
Size (KB)  :  3,238 KB
IMG_0872.JPG
14/12/2555 10:09:08
Size (KB)  :  4,167 KB
IMG_0873.JPG
14/12/2555 10:09:46
Size (KB)  :  4,020 KB
IMG_0874.JPG
14/12/2555 10:09:46
Size (KB)  :  3,992 KB
IMG_0875.JPG
14/12/2555 10:11:30
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_0876.JPG
14/12/2555 10:11:38
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_0877.JPG
14/12/2555 10:13:42
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_0878.JPG
14/12/2555 10:13:54
Size (KB)  :  3,568 KB
IMG_0879.JPG
14/12/2555 10:14:04
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_0880.JPG
14/12/2555 10:15:20
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_0881.JPG
14/12/2555 10:15:30
Size (KB)  :  3,659 KB
IMG_0882.JPG
14/12/2555 10:33:38
Size (KB)  :  4,125 KB
IMG_0883.JPG
14/12/2555 10:33:46
Size (KB)  :  3,767 KB
IMG_0884.JPG
14/12/2555 10:34:06
Size (KB)  :  4,131 KB
IMG_0885.JPG
14/12/2555 10:34:36
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_0886.JPG
14/12/2555 10:35:02
Size (KB)  :  4,045 KB
IMG_0887.JPG
14/12/2555 10:35:06
Size (KB)  :  3,907 KB
IMG_0888.JPG
14/12/2555 10:35:30
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_0889.JPG
14/12/2555 10:35:44
Size (KB)  :  4,203 KB
IMG_0890.JPG
14/12/2555 10:35:56
Size (KB)  :  3,963 KB
IMG_0891.JPG
14/12/2555 10:36:02
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_0892.JPG
14/12/2555 10:36:34
Size (KB)  :  4,072 KB
IMG_0893.JPG
14/12/2555 10:37:02
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_0894.JPG
14/12/2555 10:37:12
Size (KB)  :  3,660 KB
IMG_0895.JPG
14/12/2555 10:37:54
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_0896.JPG
14/12/2555 10:37:56
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_0897.JPG
14/12/2555 10:39:12
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_0898.JPG
14/12/2555 10:40:30
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_0899.JPG
14/12/2555 10:41:16
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_0900.JPG
14/12/2555 10:45:54
Size (KB)  :  4,600 KB
IMG_0901.JPG
14/12/2555 10:46:22
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_0902.JPG
14/12/2555 10:46:28
Size (KB)  :  3,672 KB
IMG_0903.JPG
14/12/2555 10:49:28
Size (KB)  :  4,395 KB
IMG_0904.JPG
14/12/2555 10:49:36
Size (KB)  :  4,271 KB
IMG_0905.JPG
14/12/2555 10:49:40
Size (KB)  :  4,150 KB
IMG_0906.JPG
14/12/2555 10:49:58
Size (KB)  :  3,527 KB
IMG_0907.JPG
14/12/2555 10:50:08
Size (KB)  :  3,635 KB
IMG_0908.JPG
14/12/2555 10:50:26
Size (KB)  :  3,579 KB
IMG_0909.JPG
14/12/2555 10:50:50
Size (KB)  :  3,236 KB
IMG_0910.JPG
14/12/2555 10:51:40
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_0911.JPG
14/12/2555 10:51:48
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_0912.JPG
14/12/2555 10:51:58
Size (KB)  :  2,925 KB
IMG_0913.JPG
14/12/2555 10:53:04
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_0914.JPG
14/12/2555 10:53:40
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_0915.JPG
14/12/2555 10:54:10
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_0916.JPG
14/12/2555 10:54:46
Size (KB)  :  3,584 KB
IMG_0917.JPG
14/12/2555 10:55:26
Size (KB)  :  2,542 KB
IMG_0918.JPG
14/12/2555 10:55:42
Size (KB)  :  2,680 KB
Pages:     1