ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของ ทบ.ประจำปี 2556 พล.ท.นรินทร์ ลักขณา จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี โดยมีการปฏิบัติของสถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานีการข้ามเครื่องกีดขวาง การเดินเร่งรีบ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง และการปฏิบัติทางยุทธวิธี การข้ามลำน้ำโดยใช้เรือยาง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.55 ณ สนามหน้า พัน.นร.จู่โจมและส่งทางอากาศ ค่ายธนะรัชต์

Thumbnail Image Table
DSCN0188.JPG
11/12/2555 8:40:30
Size (KB)  :  2,173 KB
DSCN0190.JPG
11/12/2555 8:41:00
Size (KB)  :  2,325 KB
DSCN0192.JPG
11/12/2555 8:42:30
Size (KB)  :  2,215 KB
DSCN0200.JPG
11/12/2555 8:51:30
Size (KB)  :  2,094 KB
DSCN0210.JPG
11/12/2555 9:06:10
Size (KB)  :  2,404 KB
DSCN0213.JPG
11/12/2555 9:06:36
Size (KB)  :  2,544 KB
DSCN0223.JPG
11/12/2555 9:09:18
Size (KB)  :  2,440 KB
DSCN0227.JPG
11/12/2555 9:10:38
Size (KB)  :  2,297 KB
DSCN0231.JPG
11/12/2555 9:13:56
Size (KB)  :  2,313 KB
DSCN0246.JPG
11/12/2555 9:16:42
Size (KB)  :  2,280 KB
DSCN0249.JPG
11/12/2555 9:17:10
Size (KB)  :  2,335 KB
DSCN0254.JPG
11/12/2555 9:18:00
Size (KB)  :  2,574 KB
DSCN0255.JPG
11/12/2555 9:18:16
Size (KB)  :  2,382 KB
DSCN0258.JPG
11/12/2555 9:22:12
Size (KB)  :  2,463 KB
DSCN0259.JPG
11/12/2555 9:22:22
Size (KB)  :  2,293 KB
DSCN0260.JPG
11/12/2555 9:22:50
Size (KB)  :  2,441 KB
GEDC3143.JPG
11/12/2555 9:54:50
Size (KB)  :  3,492 KB
GEDC3144.JPG
11/12/2555 9:55:10
Size (KB)  :  3,548 KB
GEDC3145.JPG
11/12/2555 9:55:22
Size (KB)  :  3,387 KB
GEDC3146.JPG
11/12/2555 9:56:52
Size (KB)  :  3,433 KB
GEDC3147.JPG
11/12/2555 9:57:00
Size (KB)  :  3,427 KB
GEDC3148.JPG
11/12/2555 9:57:06
Size (KB)  :  3,412 KB
GEDC3149.JPG
11/12/2555 9:57:12
Size (KB)  :  3,432 KB
GEDC3150.JPG
11/12/2555 9:57:16
Size (KB)  :  3,413 KB
GEDC3154.JPG
11/12/2555 10:00:14
Size (KB)  :  3,489 KB
GEDC3155.JPG
11/12/2555 10:00:20
Size (KB)  :  3,454 KB
GEDC3156.JPG
11/12/2555 10:00:28
Size (KB)  :  3,475 KB
GEDC3159.JPG
11/12/2555 10:02:38
Size (KB)  :  3,479 KB
GEDC3161.JPG
11/12/2555 10:02:56
Size (KB)  :  3,445 KB
GEDC3163.JPG
11/12/2555 10:04:38
Size (KB)  :  3,415 KB
GEDC3164.JPG
11/12/2555 10:05:00
Size (KB)  :  3,490 KB
GEDC3165.JPG
11/12/2555 10:05:04
Size (KB)  :  3,448 KB
GEDC3166.JPG
11/12/2555 10:05:12
Size (KB)  :  3,415 KB
GEDC3167.JPG
11/12/2555 10:05:26
Size (KB)  :  3,521 KB
GEDC3168.JPG
11/12/2555 10:05:32
Size (KB)  :  3,481 KB
GEDC3169.JPG
11/12/2555 10:05:42
Size (KB)  :  3,478 KB
GEDC3170.JPG
11/12/2555 10:05:48
Size (KB)  :  3,500 KB
GEDC3171.JPG
11/12/2555 10:06:10
Size (KB)  :  3,475 KB
GEDC3172.JPG
11/12/2555 10:06:14
Size (KB)  :  3,441 KB
GEDC3173.JPG
11/12/2555 10:06:24
Size (KB)  :  3,445 KB
GEDC3174.JPG
11/12/2555 10:07:48
Size (KB)  :  3,465 KB
GEDC3175.JPG
11/12/2555 10:08:00
Size (KB)  :  3,455 KB
GEDC3176.JPG
11/12/2555 10:08:06
Size (KB)  :  3,436 KB
GEDC3177.JPG
11/12/2555 10:08:12
Size (KB)  :  3,453 KB
GEDC3178.JPG
11/12/2555 10:09:22
Size (KB)  :  3,447 KB
GEDC3179.JPG
11/12/2555 10:09:52
Size (KB)  :  3,386 KB
GEDC3180.JPG
11/12/2555 10:10:02
Size (KB)  :  3,424 KB
GEDC3181.JPG
11/12/2555 10:10:18
Size (KB)  :  3,480 KB
GEDC3182.JPG
11/12/2555 10:10:22
Size (KB)  :  3,462 KB
GEDC3183.JPG
11/12/2555 10:11:44
Size (KB)  :  3,395 KB
GEDC3184.JPG
11/12/2555 10:12:08
Size (KB)  :  3,487 KB
GEDC3185.JPG
11/12/2555 10:12:18
Size (KB)  :  3,513 KB
GEDC3186.JPG
11/12/2555 10:12:32
Size (KB)  :  3,355 KB
GEDC3187.JPG
11/12/2555 10:12:38
Size (KB)  :  3,462 KB
GEDC3188.JPG
11/12/2555 10:13:36
Size (KB)  :  3,432 KB
GEDC3189.JPG
11/12/2555 10:13:42
Size (KB)  :  3,482 KB
GEDC3190.JPG
11/12/2555 10:27:12
Size (KB)  :  3,435 KB
GEDC3192.JPG
11/12/2555 10:27:38
Size (KB)  :  3,404 KB
GEDC3195.JPG
11/12/2555 10:28:36
Size (KB)  :  3,385 KB
GEDC3196.JPG
11/12/2555 10:28:42
Size (KB)  :  3,413 KB
GEDC3197.JPG
11/12/2555 10:28:58
Size (KB)  :  3,524 KB
GEDC3200.JPG
11/12/2555 10:29:46
Size (KB)  :  3,427 KB
GEDC3201.JPG
11/12/2555 10:29:58
Size (KB)  :  3,485 KB
GEDC3202.JPG
11/12/2555 10:30:08
Size (KB)  :  3,464 KB
GEDC3205.JPG
11/12/2555 10:30:40
Size (KB)  :  3,480 KB
GEDC3206.JPG
11/12/2555 10:30:56
Size (KB)  :  3,509 KB
GEDC3210.JPG
11/12/2555 10:33:52
Size (KB)  :  3,442 KB
GEDC3211.JPG
11/12/2555 10:34:20
Size (KB)  :  3,489 KB
GEDC3212.JPG
11/12/2555 10:34:54
Size (KB)  :  3,328 KB
GEDC3213.JPG
11/12/2555 10:35:40
Size (KB)  :  3,434 KB
GEDC3214.JPG
11/12/2555 10:35:54
Size (KB)  :  3,415 KB
GEDC3215.JPG
11/12/2555 10:35:58
Size (KB)  :  3,436 KB
GEDC3216.JPG
11/12/2555 10:36:06
Size (KB)  :  3,432 KB
GEDC3217.JPG
11/12/2555 10:36:24
Size (KB)  :  3,425 KB
GEDC3220.JPG
11/12/2555 10:37:42
Size (KB)  :  3,396 KB
GEDC3221.JPG
11/12/2555 10:37:50
Size (KB)  :  3,454 KB
GEDC3222.JPG
11/12/2555 10:39:36
Size (KB)  :  3,466 KB
GEDC3223.JPG
11/12/2555 10:39:40
Size (KB)  :  3,321 KB
GEDC3228.JPG
11/12/2555 10:41:54
Size (KB)  :  3,423 KB
GEDC3229.JPG
11/12/2555 10:42:06
Size (KB)  :  3,417 KB
GEDC3230.JPG
11/12/2555 10:42:12
Size (KB)  :  3,476 KB
GEDC3232.JPG
11/12/2555 10:42:30
Size (KB)  :  3,421 KB
GEDC3233.JPG
11/12/2555 10:43:08
Size (KB)  :  3,415 KB
GEDC3234.JPG
11/12/2555 10:43:16
Size (KB)  :  3,504 KB
GEDC3235.JPG
11/12/2555 10:43:22
Size (KB)  :  3,406 KB
GEDC3236.JPG
11/12/2555 10:43:34
Size (KB)  :  3,419 KB
GEDC3237.JPG
11/12/2555 10:43:40
Size (KB)  :  3,460 KB
GEDC3238.JPG
11/12/2555 10:43:58
Size (KB)  :  3,235 KB
GEDC3239.JPG
11/12/2555 10:44:08
Size (KB)  :  3,359 KB
GEDC3240.JPG
11/12/2555 10:44:22
Size (KB)  :  3,472 KB
GEDC3241.JPG
11/12/2555 10:44:48
Size (KB)  :  3,467 KB
GEDC3242.JPG
11/12/2555 10:45:10
Size (KB)  :  3,472 KB
GEDC3243.JPG
11/12/2555 10:45:22
Size (KB)  :  3,369 KB
GEDC3244.JPG
11/12/2555 10:45:28
Size (KB)  :  3,481 KB
GEDC3247.JPG
11/12/2555 10:46:40
Size (KB)  :  3,472 KB
GEDC3248.JPG
11/12/2555 10:47:28
Size (KB)  :  3,483 KB
GEDC3249.JPG
11/12/2555 10:47:46
Size (KB)  :  3,392 KB
GEDC3250.JPG
11/12/2555 10:48:06
Size (KB)  :  3,433 KB
GEDC3251.JPG
11/12/2555 10:48:16
Size (KB)  :  3,465 KB
GEDC3252.JPG
11/12/2555 10:48:26
Size (KB)  :  3,435 KB
Pages:     1 2