ผบ.ศร. นำกำลังพล และข้าราชการศูนย์การทหารราบ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555 ที่แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 3 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
1.JPG
3/12/2555 9:02:58
Size (KB)  :  3,023 KB
2.JPG
3/12/2555 9:03:26
Size (KB)  :  3,793 KB
3.JPG
3/12/2555 9:03:36
Size (KB)  :  3,965 KB
4.JPG
3/12/2555 9:05:10
Size (KB)  :  3,390 KB
5.JPG
3/12/2555 9:05:28
Size (KB)  :  3,353 KB
6.JPG
3/12/2555 9:05:42
Size (KB)  :  2,966 KB
7.JPG
3/12/2555 9:06:10
Size (KB)  :  3,210 KB
8.JPG
3/12/2555 9:06:58
Size (KB)  :  3,547 KB
9.JPG
3/12/2555 9:08:20
Size (KB)  :  3,415 KB
10.JPG
3/12/2555 9:08:34
Size (KB)  :  3,332 KB
11.JPG
3/12/2555 9:09:20
Size (KB)  :  3,358 KB
12.JPG
3/12/2555 9:09:46
Size (KB)  :  3,343 KB
13.JPG
3/12/2555 9:10:10
Size (KB)  :  3,215 KB
14.JPG
3/12/2555 9:10:32
Size (KB)  :  3,159 KB
15.JPG
3/12/2555 9:12:18
Size (KB)  :  3,084 KB
16.JPG
3/12/2555 9:12:42
Size (KB)  :  3,501 KB
Pages:     1