ผบ.ศร. คณะแม่บ้าน และข้าราชการศูนย์การทหารราบ เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในงาน " ห้วยมงคล ถนนของพ่อ " ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 3 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
17.JPG
4/12/2555 18:29:42
Size (KB)  :  3,153 KB
18.JPG
4/12/2555 18:31:36
Size (KB)  :  3,731 KB
19.JPG
4/12/2555 18:41:54
Size (KB)  :  3,643 KB
20.JPG
4/12/2555 18:55:58
Size (KB)  :  3,465 KB
21.JPG
4/12/2555 18:58:22
Size (KB)  :  3,709 KB
22.JPG
4/12/2555 18:58:44
Size (KB)  :  3,589 KB
23.JPG
4/12/2555 19:03:08
Size (KB)  :  3,213 KB
24.JPG
4/12/2555 19:03:30
Size (KB)  :  2,789 KB
26.JPG
4/12/2555 19:04:50
Size (KB)  :  3,645 KB
27.JPG
4/12/2555 19:07:32
Size (KB)  :  3,769 KB
28.JPG
4/12/2555 19:08:00
Size (KB)  :  3,572 KB
29.JPG
4/12/2555 19:09:20
Size (KB)  :  3,520 KB
30.JPG
4/12/2555 19:11:42
Size (KB)  :  3,529 KB
31.JPG
4/12/2555 19:12:28
Size (KB)  :  3,378 KB
32.JPG
4/12/2555 19:13:56
Size (KB)  :  3,100 KB
33.JPG
4/12/2555 19:17:20
Size (KB)  :  3,642 KB
34.JPG
4/12/2555 19:28:00
Size (KB)  :  3,998 KB
Pages:     1