พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬากลางศูนย์การทหารราบ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๕

Thumbnail Image Table
IMG_0919_resize.JPG
21/12/2555 14:27:34
Size (KB)  :  678 KB
IMG_0920_resize.JPG
21/12/2555 14:27:34
Size (KB)  :  620 KB
IMG_0921_resize.JPG
21/12/2555 14:27:36
Size (KB)  :  724 KB
IMG_0922_resize.JPG
21/12/2555 14:27:36
Size (KB)  :  580 KB
IMG_0923_resize.JPG
21/12/2555 14:27:38
Size (KB)  :  710 KB
IMG_0924_resize.JPG
21/12/2555 14:27:38
Size (KB)  :  887 KB
IMG_0925_resize.JPG
21/12/2555 14:27:38
Size (KB)  :  885 KB
IMG_0926_resize.JPG
21/12/2555 14:27:40
Size (KB)  :  683 KB
IMG_0927_resize.JPG
21/12/2555 14:27:40
Size (KB)  :  564 KB
IMG_0928_resize.JPG
21/12/2555 14:27:42
Size (KB)  :  745 KB
IMG_0929_resize.JPG
21/12/2555 14:27:42
Size (KB)  :  977 KB
IMG_0930_resize.JPG
21/12/2555 14:27:42
Size (KB)  :  646 KB
IMG_0931_resize.JPG
21/12/2555 14:27:44
Size (KB)  :  610 KB
IMG_0932_resize.JPG
21/12/2555 14:27:44
Size (KB)  :  902 KB
IMG_0933_resize.JPG
21/12/2555 14:27:46
Size (KB)  :  787 KB
IMG_0934_resize.JPG
21/12/2555 14:27:46
Size (KB)  :  925 KB
IMG_0935_resize.JPG
21/12/2555 14:27:46
Size (KB)  :  917 KB
IMG_0936_resize.JPG
21/12/2555 14:27:48
Size (KB)  :  673 KB
IMG_0937_resize.JPG
21/12/2555 14:27:48
Size (KB)  :  808 KB
IMG_0938_resize.JPG
21/12/2555 14:27:50
Size (KB)  :  819 KB
IMG_0939_resize.JPG
21/12/2555 14:27:50
Size (KB)  :  682 KB
IMG_0940_resize.JPG
21/12/2555 14:27:52
Size (KB)  :  919 KB
IMG_0941_resize.JPG
21/12/2555 14:27:52
Size (KB)  :  858 KB
IMG_0942_resize.JPG
21/12/2555 14:27:52
Size (KB)  :  989 KB
IMG_0943_resize.JPG
21/12/2555 14:27:54
Size (KB)  :  1,021 KB
IMG_0944_resize.JPG
21/12/2555 14:27:54
Size (KB)  :  897 KB
IMG_0945_resize.JPG
21/12/2555 14:27:56
Size (KB)  :  795 KB
IMG_0946_resize.JPG
21/12/2555 14:27:56
Size (KB)  :  873 KB
IMG_0947_resize.JPG
21/12/2555 14:27:58
Size (KB)  :  579 KB
IMG_0948_resize.JPG
21/12/2555 14:27:58
Size (KB)  :  900 KB
IMG_0949_resize.JPG
21/12/2555 14:27:58
Size (KB)  :  775 KB
IMG_0950_resize.JPG
21/12/2555 14:28:00
Size (KB)  :  704 KB
IMG_0951_resize.JPG
21/12/2555 14:28:00
Size (KB)  :  702 KB
IMG_0952_resize.JPG
21/12/2555 14:28:02
Size (KB)  :  960 KB
IMG_0953_resize.JPG
21/12/2555 14:28:02
Size (KB)  :  775 KB
IMG_0954_resize.JPG
21/12/2555 14:28:04
Size (KB)  :  795 KB
IMG_0955_resize.JPG
21/12/2555 14:28:04
Size (KB)  :  797 KB
IMG_0956_resize.JPG
21/12/2555 14:28:04
Size (KB)  :  805 KB
IMG_0957_resize.JPG
21/12/2555 14:28:06
Size (KB)  :  939 KB
IMG_0958_resize.JPG
21/12/2555 14:28:06
Size (KB)  :  814 KB
IMG_0959_resize.JPG
21/12/2555 14:28:08
Size (KB)  :  742 KB
IMG_0960_resize.JPG
21/12/2555 14:28:08
Size (KB)  :  742 KB
IMG_0961_resize.JPG
21/12/2555 14:28:10
Size (KB)  :  894 KB
IMG_0962_resize.JPG
21/12/2555 14:28:10
Size (KB)  :  828 KB
IMG_0963_resize.JPG
21/12/2555 14:28:10
Size (KB)  :  644 KB
IMG_0964_resize.JPG
21/12/2555 14:28:12
Size (KB)  :  771 KB
IMG_0965_resize.JPG
21/12/2555 14:28:12
Size (KB)  :  857 KB
IMG_0966_resize.JPG
21/12/2555 14:28:14
Size (KB)  :  768 KB
IMG_0967_resize.JPG
21/12/2555 14:28:14
Size (KB)  :  883 KB
IMG_0968_resize.JPG
21/12/2555 14:28:14
Size (KB)  :  830 KB
IMG_0969_resize.JPG
21/12/2555 14:28:16
Size (KB)  :  944 KB
IMG_0970_resize.JPG
21/12/2555 14:28:16
Size (KB)  :  828 KB
IMG_0971_resize.JPG
21/12/2555 14:28:18
Size (KB)  :  954 KB
IMG_0972_resize.JPG
21/12/2555 14:28:18
Size (KB)  :  923 KB
IMG_0973_resize.JPG
21/12/2555 14:28:20
Size (KB)  :  917 KB
IMG_0974_resize.JPG
21/12/2555 14:28:20
Size (KB)  :  854 KB
IMG_0975_resize.JPG
21/12/2555 14:28:20
Size (KB)  :  553 KB
IMG_0976_resize.JPG
21/12/2555 14:28:22
Size (KB)  :  838 KB
IMG_0977_resize.JPG
21/12/2555 14:28:22
Size (KB)  :  792 KB
IMG_0978_resize.JPG
21/12/2555 14:28:24
Size (KB)  :  669 KB
IMG_0979_resize.JPG
21/12/2555 14:28:24
Size (KB)  :  721 KB
IMG_0980_resize.JPG
21/12/2555 14:28:26
Size (KB)  :  725 KB
IMG_0981_resize.JPG
21/12/2555 14:28:26
Size (KB)  :  723 KB
IMG_0982_resize.JPG
21/12/2555 14:28:26
Size (KB)  :  927 KB
IMG_0983_resize.JPG
21/12/2555 14:28:28
Size (KB)  :  758 KB
IMG_0984_resize.JPG
21/12/2555 14:28:28
Size (KB)  :  856 KB
IMG_0985_resize.JPG
21/12/2555 14:28:30
Size (KB)  :  689 KB
IMG_0986_resize.JPG
21/12/2555 14:28:30
Size (KB)  :  711 KB
IMG_0987_resize.JPG
21/12/2555 14:28:30
Size (KB)  :  715 KB
IMG_0988_resize.JPG
21/12/2555 14:28:32
Size (KB)  :  679 KB
IMG_0989_resize.JPG
21/12/2555 14:28:32
Size (KB)  :  756 KB
IMG_0990_resize.JPG
21/12/2555 14:28:34
Size (KB)  :  785 KB
IMG_0991_resize.JPG
21/12/2555 14:28:34
Size (KB)  :  670 KB
IMG_0992_resize.JPG
21/12/2555 14:28:34
Size (KB)  :  697 KB
IMG_0993_resize.JPG
21/12/2555 14:28:36
Size (KB)  :  784 KB
IMG_0994_resize.JPG
21/12/2555 14:28:36
Size (KB)  :  678 KB
IMG_0995_resize.JPG
21/12/2555 14:28:38
Size (KB)  :  696 KB
IMG_0996_resize.JPG
21/12/2555 14:28:38
Size (KB)  :  765 KB
IMG_0997_resize.JPG
21/12/2555 14:28:38

Size (KB)  :  891 KB
IMG_0998_resize.JPG
21/12/2555 14:28:40

Size (KB)  :  869 KB
IMG_0999_resize.JPG
21/12/2555 14:28:40

Size (KB)  :  728 KB
IMG_1000_resize.JPG
21/12/2555 14:28:42

Size (KB)  :  865 KB
IMG_1001_resize.JPG
21/12/2555 14:28:42

Size (KB)  :  913 KB
IMG_1002_resize.JPG
21/12/2555 14:28:42

Size (KB)  :  813 KB
IMG_1003_resize.JPG
21/12/2555 14:28:44

Size (KB)  :  752 KB
IMG_1004_resize.JPG
21/12/2555 14:28:44

Size (KB)  :  763 KB
IMG_1005_resize.JPG
21/12/2555 14:28:46

Size (KB)  :  768 KB
IMG_1006_resize.JPG
21/12/2555 14:28:46

Size (KB)  :  920 KB
IMG_1007_resize.JPG
21/12/2555 14:28:46

Size (KB)  :  902 KB
IMG_1008_resize.JPG
21/12/2555 14:28:48

Size (KB)  :  976 KB
IMG_1009_resize.JPG
21/12/2555 14:28:48

Size (KB)  :  816 KB
IMG_1010_resize.JPG
21/12/2555 14:28:50

Size (KB)  :  953 KB
IMG_1011_resize.JPG
21/12/2555 14:28:50

Size (KB)  :  782 KB
IMG_1012_resize.JPG
21/12/2555 14:28:52

Size (KB)  :  753 KB
IMG_1013_resize.JPG
21/12/2555 14:28:52

Size (KB)  :  788 KB
IMG_1014_resize.JPG
21/12/2555 14:28:52

Size (KB)  :  687 KB
IMG_1015_resize.JPG
21/12/2555 14:28:54

Size (KB)  :  923 KB
IMG_1016_resize.JPG
21/12/2555 14:28:54

Size (KB)  :  770 KB
IMG_1017_resize.JPG
21/12/2555 14:28:56

Size (KB)  :  847 KB
IMG_1018_resize.JPG
21/12/2555 14:28:56

Size (KB)  :  1,054 KB
IMG_1019_resize.JPG
21/12/2555 14:28:56

Size (KB)  :  834 KB
IMG_1020_resize.JPG
21/12/2555 14:28:58

Size (KB)  :  843 KB
IMG_1021_resize.JPG
21/12/2555 14:28:58

Size (KB)  :  590 KB
IMG_1022_resize.JPG
21/12/2555 14:29:00

Size (KB)  :  750 KB
IMG_1023_resize.JPG
21/12/2555 14:29:00

Size (KB)  :  960 KB
IMG_1024_resize.JPG
21/12/2555 14:29:00

Size (KB)  :  814 KB
IMG_1025_resize.JPG
21/12/2555 14:29:02

Size (KB)  :  963 KB
IMG_1026_resize.JPG
21/12/2555 14:29:02

Size (KB)  :  768 KB
IMG_1027_resize.JPG
21/12/2555 14:29:04

Size (KB)  :  527 KB
IMG_1028_resize.JPG
21/12/2555 14:29:04

Size (KB)  :  739 KB
IMG_1029_resize.JPG
21/12/2555 14:29:04

Size (KB)  :  748 KB
IMG_1030_resize.JPG
21/12/2555 14:29:06

Size (KB)  :  912 KB
IMG_1031_resize.JPG
21/12/2555 14:29:06

Size (KB)  :  848 KB
IMG_1032_resize.JPG
21/12/2555 14:29:08

Size (KB)  :  779 KB
IMG_1033_resize.JPG
21/12/2555 14:29:08

Size (KB)  :  906 KB
IMG_1034_resize.JPG
21/12/2555 14:29:10

Size (KB)  :  773 KB
IMG_1035_resize.JPG
21/12/2555 14:29:10

Size (KB)  :  769 KB
IMG_1036_resize.JPG
21/12/2555 14:29:10

Size (KB)  :  690 KB
IMG_1037_resize.JPG
21/12/2555 14:29:12

Size (KB)  :  784 KB
IMG_1038_resize.JPG
21/12/2555 14:29:12

Size (KB)  :  689 KB
IMG_1039_resize.JPG
21/12/2555 14:29:12

Size (KB)  :  745 KB
IMG_1040_resize.JPG
21/12/2555 14:29:14

Size (KB)  :  797 KB
IMG_1041_resize.JPG
21/12/2555 14:29:14

Size (KB)  :  650 KB
IMG_1042_resize.JPG
21/12/2555 14:29:16

Size (KB)  :  647 KB
IMG_1043_resize.JPG
21/12/2555 14:29:16

Size (KB)  :  674 KB
IMG_1044_resize.JPG
21/12/2555 14:29:18

Size (KB)  :  617 KB
IMG_1045_resize.JPG
21/12/2555 14:29:18

Size (KB)  :  769 KB
IMG_1046_resize.JPG
21/12/2555 14:29:18

Size (KB)  :  857 KB
IMG_1047_resize.JPG
21/12/2555 14:29:20

Size (KB)  :  643 KB
IMG_1048_resize.JPG
21/12/2555 14:29:20

Size (KB)  :  622 KB
IMG_1049_resize.JPG
21/12/2555 14:29:22

Size (KB)  :  579 KB
IMG_1050_resize.JPG
21/12/2555 14:29:22

Size (KB)  :  576 KB
IMG_1051_resize.JPG
21/12/2555 14:29:22

Size (KB)  :  629 KB
IMG_1052_resize.JPG
21/12/2555 14:29:24

Size (KB)  :  596 KB
IMG_1053_resize.JPG
21/12/2555 14:29:24

Size (KB)  :  608 KB
IMG_1054_resize.JPG
21/12/2555 14:29:24

Size (KB)  :  608 KB
IMG_1055_resize.JPG
21/12/2555 14:29:26

Size (KB)  :  612 KB
IMG_1056_resize.JPG
21/12/2555 14:29:26

Size (KB)  :  561 KB
IMG_1057_resize.JPG
21/12/2555 14:29:28

Size (KB)  :  611 KB
IMG_1058_resize.JPG
21/12/2555 14:29:28

Size (KB)  :  587 KB
IMG_1059_resize.JPG
21/12/2555 14:29:28

Size (KB)  :  602 KB
IMG_1060_resize.JPG
21/12/2555 14:29:30

Size (KB)  :  615 KB
IMG_1061_resize.JPG
21/12/2555 14:29:30

Size (KB)  :  586 KB
IMG_1062_resize.JPG
21/12/2555 14:29:32

Size (KB)  :  494 KB
IMG_1063_resize.JPG
21/12/2555 14:29:32

Size (KB)  :  552 KB
IMG_1064_resize.JPG
21/12/2555 14:29:32

Size (KB)  :  690 KB
IMG_1065_resize.JPG
21/12/2555 14:29:34

Size (KB)  :  854 KB
IMG_1066_resize.JPG
21/12/2555 14:29:34

Size (KB)  :  866 KB
IMG_1067_resize.JPG
21/12/2555 14:29:36

Size (KB)  :  843 KB
IMG_1068_resize.JPG
21/12/2555 14:29:36

Size (KB)  :  601 KB
IMG_1069_resize.JPG
21/12/2555 14:29:36

Size (KB)  :  649 KB
IMG_1070_resize.JPG
21/12/2555 14:29:38

Size (KB)  :  712 KB
IMG_1071_resize.JPG
21/12/2555 14:29:38
Size (KB)  :  804 KB
IMG_1072_resize.JPG
21/12/2555 14:29:40

Size (KB)  :  799 KB
IMG_1073_resize.JPG
21/12/2555 14:29:40

Size (KB)  :  591 KB
IMG_1074_resize.JPG
21/12/2555 14:29:40

Size (KB)  :  630 KB
IMG_1075_resize.JPG
21/12/2555 14:29:42

Size (KB)  :  361 KB
IMG_1076_resize.JPG
21/12/2555 14:29:42

Size (KB)  :  620 KB
IMG_1077_resize.JPG
21/12/2555 14:29:44

Size (KB)  :  662 KB
IMG_1078_resize.JPG
21/12/2555 14:29:44

Size (KB)  :  702 KB
IMG_1079_resize.JPG
21/12/2555 14:29:44

Size (KB)  :  627 KB
IMG_1080_resize.JPG
21/12/2555 14:29:46

Size (KB)  :  678 KB
IMG_1081_resize.JPG
21/12/2555 14:29:46

Size (KB)  :  546 KB
IMG_1082_resize.JPG
21/12/2555 14:29:48

Size (KB)  :  537 KB
IMG_1083_resize.JPG
21/12/2555 14:29:48

Size (KB)  :  560 KB
IMG_1084_resize.JPG
21/12/2555 14:29:48

Size (KB)  :  613 KB
IMG_1085_resize.JPG
21/12/2555 14:29:50

Size (KB)  :  770 KB
IMG_1086_resize.JPG
21/12/2555 14:29:50

Size (KB)  :  754 KB
IMG_1087_resize.JPG
21/12/2555 14:29:52

Size (KB)  :  759 KB
IMG_1088_resize.JPG
21/12/2555 14:29:52

Size (KB)  :  767 KB
IMG_1089_resize.JPG
21/12/2555 14:29:52

Size (KB)  :  739 KB
IMG_1090_resize.JPG
21/12/2555 14:29:54

Size (KB)  :  792 KB
IMG_1091_resize.JPG
21/12/2555 14:29:54
Size (KB)  :  770 KB
IMG_1092_resize.JPG
21/12/2555 14:29:56
Size (KB)  :  719 KB
IMG_1093_resize.JPG
21/12/2555 14:29:56
Size (KB)  :  675 KB
IMG_1094_resize.JPG
21/12/2555 14:29:56
Size (KB)  :  724 KB
IMG_1095_resize.JPG
21/12/2555 14:29:58
Size (KB)  :  760 KB
IMG_1096_resize.JPG
21/12/2555 14:29:58
Size (KB)  :  758 KB
IMG_1097_resize.JPG
21/12/2555 14:30:00
Size (KB)  :  723 KB
IMG_1098_resize.JPG
21/12/2555 14:30:00
Size (KB)  :  539 KB
IMG_1099_resize.JPG
21/12/2555 14:30:00
Size (KB)  :  467 KB
IMG_1100_resize.JPG
21/12/2555 14:30:02
Size (KB)  :  491 KB
IMG_1101_resize.JPG
21/12/2555 14:30:02
Size (KB)  :  467 KB
IMG_1102_resize.JPG
21/12/2555 14:30:04
Size (KB)  :  483 KB
IMG_1103_resize.JPG
21/12/2555 14:30:04
Size (KB)  :  447 KB
IMG_1104_resize.JPG
21/12/2555 14:30:04
Size (KB)  :  472 KB
IMG_1105_resize.JPG
21/12/2555 14:30:06
Size (KB)  :  478 KB
IMG_1106_resize.JPG
21/12/2555 14:30:06
Size (KB)  :  565 KB
IMG_1107_resize.JPG
21/12/2555 14:30:08
Size (KB)  :  788 KB
IMG_1108_resize.JPG
21/12/2555 14:30:08
Size (KB)  :  702 KB
IMG_1109_resize.JPG
21/12/2555 14:30:08
Size (KB)  :  762 KB
IMG_1110_resize.JPG
21/12/2555 14:30:10
Size (KB)  :  590 KB
IMG_1111_resize.JPG
21/12/2555 14:30:10
Size (KB)  :  719 KB
IMG_1112_resize.JPG
21/12/2555 14:30:12
Size (KB)  :  531 KB
IMG_1113_resize.JPG
21/12/2555 14:30:12
Size (KB)  :  483 KB
IMG_1114_resize.JPG
21/12/2555 14:30:12
Size (KB)  :  568 KB
IMG_1115_resize.JPG
21/12/2555 14:30:14
Size (KB)  :  529 KB
IMG_1116_resize.JPG
21/12/2555 14:30:14
Size (KB)  :  454 KB
IMG_1117_resize.JPG
21/12/2555 14:30:16
Size (KB)  :  632 KB
IMG_1118_resize.JPG
21/12/2555 14:30:16
Size (KB)  :  714 KB
Pages:     1 2