ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 27 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_01.jpg
27/12/2555 8:58:36
Size (KB)  :  246 KB
IMG_0768.JPG
27/12/2555 7:08:54
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_0769.JPG
27/12/2555 7:09:34
Size (KB)  :  3,270 KB
IMG_0770.JPG
27/12/2555 7:10:26
Size (KB)  :  3,157 KB
IMG_0771.JPG
27/12/2555 7:35:34
Size (KB)  :  3,528 KB
IMG_0772.JPG
27/12/2555 7:36:30
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_0773.JPG
27/12/2555 7:36:46
Size (KB)  :  2,431 KB
IMG_0774.JPG
27/12/2555 7:37:00
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_0775.JPG
27/12/2555 7:37:32
Size (KB)  :  3,477 KB
IMG_0776.JPG
27/12/2555 7:37:44
Size (KB)  :  3,656 KB
IMG_0777.JPG
27/12/2555 7:38:30
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_0778.JPG
27/12/2555 7:39:06
Size (KB)  :  3,615 KB
IMG_0779.JPG
27/12/2555 7:39:24
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_0780.JPG
27/12/2555 7:39:42
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_0781.JPG
27/12/2555 7:39:50
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_0782.JPG
27/12/2555 7:39:56
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG_0783.JPG
27/12/2555 7:42:26
Size (KB)  :  2,567 KB
IMG_0784.JPG
27/12/2555 7:43:28
Size (KB)  :  2,743 KB
IMG_0785.JPG
27/12/2555 7:50:32
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_0786.JPG
27/12/2555 7:51:02
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_0787.JPG
27/12/2555 8:02:46
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_0788.JPG
27/12/2555 8:03:18
Size (KB)  :  2,490 KB
IMG_0789.JPG
27/12/2555 8:04:18
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_0790.JPG
27/12/2555 8:08:08
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_0791.JPG
27/12/2555 8:08:24
Size (KB)  :  3,586 KB
IMG_0792.JPG
27/12/2555 8:08:32
Size (KB)  :  3,415 KB
IMG_0793.JPG
27/12/2555 8:08:40
Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_0794.JPG
27/12/2555 8:08:48
Size (KB)  :  3,552 KB
IMG_0795.JPG
27/12/2555 8:08:58
Size (KB)  :  3,946 KB
IMG_0796.JPG
27/12/2555 8:09:20
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_0797.JPG
27/12/2555 8:09:48
Size (KB)  :  4,012 KB
IMG_0798.JPG
27/12/2555 8:10:02
Size (KB)  :  3,833 KB
IMG_0799.JPG
27/12/2555 8:10:20
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_0800.JPG
27/12/2555 8:11:06
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_0801.JPG
27/12/2555 8:11:10
Size (KB)  :  3,154 KB
Pages:     1