ศูนย์การทหารราบ ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เมื่อ 5 ธ.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0944.JPG
5/12/2555 18:31:50
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_0945.JPG
5/12/2555 19:01:02
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_0946.JPG
5/12/2555 19:01:38
Size (KB)  :  3,911 KB
IMG_0947.JPG
5/12/2555 19:01:48
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_0949.JPG
5/12/2555 19:03:14
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_0950.JPG
5/12/2555 19:04:08
Size (KB)  :  3,915 KB
IMG_0952.JPG
5/12/2555 19:05:06
Size (KB)  :  3,936 KB
IMG_0953.JPG
5/12/2555 19:06:04
Size (KB)  :  3,892 KB
IMG_0955.JPG
5/12/2555 19:07:58
Size (KB)  :  4,214 KB
IMG_0960.JPG
5/12/2555 19:11:44
Size (KB)  :  4,072 KB
IMG_0963.JPG
5/12/2555 19:14:14
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_0965.JPG
5/12/2555 19:14:36
Size (KB)  :  3,105 KB
IMG_0966.JPG
5/12/2555 19:14:46
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_0967.JPG
5/12/2555 19:14:56
Size (KB)  :  3,056 KB
IMG_0968.JPG
5/12/2555 19:15:04
Size (KB)  :  2,746 KB
IMG_0969.JPG
5/12/2555 19:15:46
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_0970.JPG
5/12/2555 19:16:00
Size (KB)  :  2,674 KB
IMG_0971.JPG
5/12/2555 19:16:18
Size (KB)  :  2,373 KB
IMG_0972.JPG
5/12/2555 19:16:30
Size (KB)  :  2,707 KB
IMG_0973.JPG
5/12/2555 19:16:44
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_0974.JPG
5/12/2555 19:16:56
Size (KB)  :  2,350 KB
IMG_0975.JPG
5/12/2555 19:17:08
Size (KB)  :  2,471 KB
IMG_0976.JPG
5/12/2555 19:17:20
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_0977.JPG
5/12/2555 19:17:34
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_0978.JPG
5/12/2555 19:18:20
Size (KB)  :  3,246 KB
IMG_0979.JPG
5/12/2555 19:18:38
Size (KB)  :  3,342 KB
IMG_0980.JPG
5/12/2555 19:18:54
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_0981.JPG
5/12/2555 19:23:36
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_0985.JPG
5/12/2555 19:24:58
Size (KB)  :  3,200 KB
IMG_0987.JPG
5/12/2555 19:26:20
Size (KB)  :  2,656 KB
IMG_0989.JPG
5/12/2555 19:31:46
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_0991.JPG
5/12/2555 19:32:38
Size (KB)  :  2,879 KB
Pages:     1