พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน (AARM 2015) ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 3 พ.ย.58

Thumbnail Image Table
1.jpg
4/11/2558 9:22:30
Size (KB)  :  92 KB
2.jpg
4/11/2558 9:22:34
Size (KB)  :  72 KB
3.jpg
4/11/2558 9:22:38
Size (KB)  :  65 KB
4.jpg
4/11/2558 9:22:43
Size (KB)  :  85 KB
5.jpg
4/11/2558 9:22:47
Size (KB)  :  82 KB
6.jpg
4/11/2558 9:22:51
Size (KB)  :  70 KB
7.jpg
4/11/2558 9:22:56
Size (KB)  :  66 KB
8.jpg
4/11/2558 9:23:00
Size (KB)  :  88 KB
9.jpg
4/11/2558 9:23:04
Size (KB)  :  101 KB
10.jpg
4/11/2558 9:23:08
Size (KB)  :  100 KB
11.jpg
4/11/2558 9:23:14
Size (KB)  :  98 KB
12.jpg
4/11/2558 9:23:18
Size (KB)  :  106 KB
13.jpg
4/11/2558 9:23:21
Size (KB)  :  89 KB
14.jpg
4/11/2558 9:23:27
Size (KB)  :  130 KB
Pages:     1