พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบเงินในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี 2557/58 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 26 พ.ย.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
26/11/2557 14:28:27

Size (KB)  :  99 KB
02.jpg
26/11/2557 14:28:07

Size (KB)  :  75 KB
03.jpg
26/11/2557 14:28:04

Size (KB)  :  50 KB
04.jpg
26/11/2557 14:28:35

Size (KB)  :  95 KB
05.jpg
26/11/2557 14:27:57

Size (KB)  :  92 KB
06.jpg
26/11/2557 14:28:01

Size (KB)  :  86 KB
07.jpg
26/11/2557 14:28:32

Size (KB)  :  84 KB
08.jpg
26/11/2557 14:28:10

Size (KB)  :  78 KB
Pages:     1