จก.ยศ.ทบ.เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหดประจำปี 2558 ณ สนามหน้ากองพัน นร.จจ.สอ.กรม นร.รร.ร.ศร.โดยมีหน่วยเข้าแข่งขัน พล.ร.,พล.ม.,พล.ป.,พล.ปตอ.,พล.รพศ.,พล.ช.,จัดกำลังหน่วยละ 1 ชุดปฏิบัติการ และหน่วย ทม.รอ.จัดกำลัง 2 ชุดปฏิบัติการ (ชป.ชาย และ หญิง โดย ชป.หญิงเข้าทดสอบเช่นเดียวกับ ชป.อื่น ๆ แต่ไม่มีการจัดลำดับการทดสอบ) เมื่อ 24 พ.ย.58

Thumbnail Image Table
01.jpg
26/11/2557 14:31:13

Size (KB)  :  110 KB
02.jpg
26/11/2557 14:30:56

Size (KB)  :  128 KB
03.jpg
26/11/2557 14:31:03

Size (KB)  :  116 KB
04.jpg
26/11/2557 14:30:52

Size (KB)  :  79 KB
05.jpg
26/11/2557 14:33:39

Size (KB)  :  104 KB
06.jpg
26/11/2557 14:31:06

Size (KB)  :  111 KB
07.jpg
26/11/2557 14:31:10

Size (KB)  :  149 KB
08.jpg
26/11/2557 14:30:59

Size (KB)  :  75 KB
Pages:     1