จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 25 พ.ย.56
   
   
   
   
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]