คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 56 , ปรอ.รุ่นที่ 26 , วปม.รุ่นที่ 7 พร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ศร. เมื่อ 11 พ.ย.56
   
   
   
   
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]