จก.ยศ.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุดครู นทล. ปฏิบัติงาน จชต. เมื่อ 14 พ.ย.56
   
   
   
   
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]