ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพลจาก ศร.พัน.1, ศร.พัน.2, กองพันบริการ และกองพันจู่โจมฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี ตั้งแต่ 8 พ.ย.56 จนกว่าจะพ้นวิกฤติ
   
   
   
   
   
   
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]