รอง จก.ยศ.ทบ., ผบ.ศม. และคณะ ร่วมประชุมเตรียมทีมยิงปืน ทบ. ที่ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 15 พ.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0790.JPG
15/11/2555 9:45:22
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_0791.JPG
15/11/2555 9:46:06
Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_0792.JPG
15/11/2555 9:52:04
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_0793.JPG
15/11/2555 9:52:42
Size (KB)  :  3,584 KB
IMG_0794.JPG
15/11/2555 9:52:48
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_0795.JPG
15/11/2555 9:53:16
Size (KB)  :  3,976 KB
IMG_0796.JPG
15/11/2555 9:54:10
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_0797.JPG
15/11/2555 10:06:10
Size (KB)  :  3,278 KB
IMG_0798.JPG
15/11/2555 10:06:14
Size (KB)  :  3,393 KB
IMG_0799.JPG
15/11/2555 10:06:16
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_0801.JPG
15/11/2555 10:06:30
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_0802.JPG
15/11/2555 10:06:38
Size (KB)  :  3,416 KB
IMG_0803.JPG
15/11/2555 10:07:04
Size (KB)  :  3,219 KB
IMG_0804.JPG
15/11/2555 10:07:12
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_0805.JPG
15/11/2555 10:07:32
Size (KB)  :  3,279 KB
Pages:     1