ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 130 เมื่อ 15 พ.ย.55 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร.

Thumbnail Image Table
IMG_0765.JPG
15/11/2555 8:53:28
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_0766.JPG
15/11/2555 8:53:42
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_0767.JPG
15/11/2555 9:05:40
Size (KB)  :  3,533 KB
IMG_0768.JPG
15/11/2555 9:06:24
Size (KB)  :  3,349 KB
IMG_0769.JPG
15/11/2555 9:06:44
Size (KB)  :  2,911 KB
IMG_0770.JPG
15/11/2555 9:07:26
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_0771.JPG
15/11/2555 9:08:00
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_0773.JPG
15/11/2555 9:08:38
Size (KB)  :  3,413 KB
IMG_0774.JPG
15/11/2555 9:09:06
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_0777.JPG
15/11/2555 9:11:34
Size (KB)  :  2,799 KB
IMG_0778.JPG
15/11/2555 9:12:28
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_0781.JPG
15/11/2555 9:18:36
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_0782.JPG
15/11/2555 9:18:42
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_0783.JPG
15/11/2555 9:19:04
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_0785.JPG
15/11/2555 9:20:18
Size (KB)  :  3,217 KB
Pages:     1