วปอ.สปท.นำคณะนักศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55 , ปรอ.รุ่นที่ 25 และ วปม. รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมกิจการศูนย์การทหารราบ เมื่อ 15 พ.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0774.JPG
15/11/2555 12:44:24
Size (KB)  :  4,663 KB
IMG_0775.JPG
15/11/2555 12:44:44
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_0776.JPG
15/11/2555 12:45:14
Size (KB)  :  4,153 KB
IMG_0778.JPG
15/11/2555 12:45:50
Size (KB)  :  4,871 KB
IMG_0782.JPG
15/11/2555 12:50:40
Size (KB)  :  3,227 KB
IMG_0783.JPG
15/11/2555 12:50:44
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_0786.JPG
15/11/2555 12:54:42
Size (KB)  :  2,472 KB
IMG_0789.JPG
15/11/2555 13:35:34
Size (KB)  :  3,695 KB
IMG_0802.JPG
15/11/2555 14:00:22
Size (KB)  :  2,559 KB
IMG_0805.JPG
15/11/2555 14:04:26
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_0807.JPG
15/11/2555 14:05:00
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_0809.JPG
15/11/2555 14:05:46
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_0810.JPG
15/11/2555 14:05:50
Size (KB)  :  2,687 KB
IMG_0811.JPG
15/11/2555 14:05:54
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_0813.JPG
15/11/2555 14:07:14
Size (KB)  :  2,493 KB
IMG_0814.JPG
15/11/2555 14:07:26
Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_0817.JPG
15/11/2555 17:09:46
Size (KB)  :  1,353 KB
IMG_0819.JPG
15/11/2555 14:24:38
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_0821.JPG
15/11/2555 14:25:34
Size (KB)  :  3,766 KB
IMG_0822.JPG
15/11/2555 14:25:52
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_0824.JPG
15/11/2555 14:26:42
Size (KB)  :  3,187 KB
IMG_0831.JPG
15/11/2555 14:35:20
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_0832.JPG
15/11/2555 14:35:20
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_0843.JPG
15/11/2555 14:37:48
Size (KB)  :  3,662 KB
IMG_0871.JPG
15/11/2555 14:40:12
Size (KB)  :  4,197 KB
IMG_0878.JPG
15/11/2555 14:41:00
Size (KB)  :  6,062 KB
IMG_0886.JPG
15/11/2555 14:43:00
Size (KB)  :  2,976 KB
IMG_0887.JPG
15/11/2555 14:43:38
Size (KB)  :  3,548 KB
IMG_0888.JPG
15/11/2555 14:43:40
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_0892.JPG
15/11/2555 14:45:12
Size (KB)  :  3,366 KB
IMG_0920.JPG
15/11/2555 14:51:14
Size (KB)  :  1,857 KB
IMG_0931.JPG
15/11/2555 14:59:06
Size (KB)  :  2,851 KB
IMG_0932.JPG
15/11/2555 14:59:28
Size (KB)  :  3,685 KB
IMG_0933.JPG
15/11/2555 15:00:02
Size (KB)  :  2,549 KB
IMG_0937.JPG
15/11/2555 16:54:30
Size (KB)  :  963 KB
IMG_0940.JPG
15/11/2555 15:30:36
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_0941.JPG
15/11/2555 15:31:08
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_0943.JPG
15/11/2555 15:32:22
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_0944.JPG
15/11/2555 15:32:38
Size (KB)  :  2,429 KB
IMG_0948.JPG
15/11/2555 15:34:56
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_0951.JPG
15/11/2555 15:35:36
Size (KB)  :  3,501 KB
IMG_0952.JPG
15/11/2555 15:35:38
Size (KB)  :  3,594 KB
IMG_0954.JPG
15/11/2555 15:36:04
Size (KB)  :  4,140 KB
IMG_0955.JPG
15/11/2555 15:36:24
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_0956.JPG
15/11/2555 15:36:36
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_0957.JPG
15/11/2555 15:36:42
Size (KB)  :  3,455 KB
IMG_0964.JPG
15/11/2555 15:40:00
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_0970.JPG
15/11/2555 15:43:02
Size (KB)  :  3,465 KB
IMG_0973.JPG
15/11/2555 15:45:36
Size (KB)  :  3,978 KB
IMG_0976.JPG
15/11/2555 15:46:20
Size (KB)  :  4,200 KB
Pages:     1