ผบ.ศร. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อ 14 พ.ย.55 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

Thumbnail Image Table
IMG_0766.JPG
14/11/2555 8:20:30
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_0769.JPG
14/11/2555 8:21:40
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_0771.JPG
14/11/2555 8:22:08
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_0772.JPG
14/11/2555 8:22:14
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_0773.JPG
14/11/2555 8:22:20
Size (KB)  :  3,287 KB
IMG_0774.JPG
14/11/2555 8:22:28
Size (KB)  :  2,342 KB
IMG_0776.JPG
14/11/2555 8:45:52
Size (KB)  :  3,162 KB
IMG_0777.JPG
14/11/2555 8:50:04
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_0783.JPG
14/11/2555 8:54:10
Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_0784.JPG
14/11/2555 8:55:06
Size (KB)  :  2,187 KB
IMG_0786.JPG
14/11/2555 8:56:36
Size (KB)  :  2,989 KB
IMG_0792.JPG
14/11/2555 8:59:54
Size (KB)  :  3,068 KB
Pages:     1