ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 9-11 พ.ย

Thumbnail Image Table
IMG_0766.JPG
9/11/2555 18:35:46
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_0771.JPG
9/11/2555 18:39:24
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_0778.JPG
9/11/2555 18:46:32
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_0779.JPG
9/11/2555 18:47:04
Size (KB)  :  2,619 KB
IMG_0780.JPG
9/11/2555 19:01:42
Size (KB)  :  3,952 KB
IMG_0782.JPG
9/11/2555 19:08:42
Size (KB)  :  3,849 KB
IMG_0783.JPG
9/11/2555 19:24:58
Size (KB)  :  3,815 KB
IMG_0785.JPG
9/11/2555 19:25:54
Size (KB)  :  3,728 KB
IMG_0786.JPG
9/11/2555 19:26:10
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_0789.JPG
9/11/2555 19:27:18
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_0790.JPG
9/11/2555 19:27:30
Size (KB)  :  3,455 KB
IMG_0794.JPG
9/11/2555 19:37:20
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_0799.JPG
9/11/2555 19:45:30
Size (KB)  :  3,014 KB
IMG_0805.JPG
9/11/2555 19:50:00
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_0817.JPG
9/11/2555 19:55:26
Size (KB)  :  3,428 KB
IMG_0824.JPG
9/11/2555 20:01:30
Size (KB)  :  3,187 KB
IMG_0826.JPG
9/11/2555 20:04:38
Size (KB)  :  3,205 KB
IMG_0834.JPG
9/11/2555 20:10:14
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_0835.JPG
9/11/2555 20:11:16
Size (KB)  :  3,733 KB
IMG_0837.JPG
9/11/2555 20:12:18
Size (KB)  :  3,473 KB
IMG_0844.JPG
9/11/2555 20:21:12
Size (KB)  :  3,799 KB
IMG_0845.JPG
9/11/2555 20:22:14
Size (KB)  :  3,980 KB
IMG_0847.JPG
9/11/2555 20:24:50
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_0858.JPG
9/11/2555 20:34:14
Size (KB)  :  3,359 KB
IMG_0882.JPG
11/11/2555 14:00:50
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_0886.JPG
11/11/2555 14:04:06
Size (KB)  :  3,443 KB
IMG_0887.JPG
11/11/2555 14:04:16
Size (KB)  :  3,447 KB
IMG_0891.JPG
11/11/2555 14:06:00
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_0892.JPG
11/11/2555 14:06:12
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_0896.JPG
11/11/2555 14:07:34
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_0898.JPG
11/11/2555 14:08:14
Size (KB)  :  3,185 KB
IMG_0899.JPG
11/11/2555 14:12:32
Size (KB)  :  3,353 KB
IMG_0902.JPG
11/11/2555 14:14:00
Size (KB)  :  3,074 KB
IMG_0904.JPG
11/11/2555 14:22:04
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_0906.JPG
11/11/2555 14:22:12
Size (KB)  :  3,096 KB
IMG_0908.JPG
11/11/2555 14:22:36
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_0919.JPG
11/11/2555 14:27:14
Size (KB)  :  3,790 KB
IMG_0921.JPG
11/11/2555 14:28:26
Size (KB)  :  3,545 KB
IMG_0924.JPG
11/11/2555 14:43:00
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_0931.JPG
11/11/2555 14:52:38
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_0940.JPG
11/11/2555 15:00:34
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_0944.JPG
11/11/2555 15:04:42
Size (KB)  :  3,534 KB
Pages:     1