ผบ.ศร. ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 1 พ.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0762.JPG
1/11/2555 9:07:42
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_0763.JPG
1/11/2555 9:08:40
Size (KB)  :  2,537 KB
IMG_0764.JPG
1/11/2555 9:12:28
Size (KB)  :  2,602 KB
IMG_0766.JPG
1/11/2555 9:13:34
Size (KB)  :  2,466 KB
IMG_0768.JPG
1/11/2555 9:14:32
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_0770.JPG
1/11/2555 9:15:22
Size (KB)  :  2,868 KB
IMG_0772.JPG
1/11/2555 9:16:14
Size (KB)  :  3,024 KB
IMG_0774.JPG
1/11/2555 9:17:00
Size (KB)  :  2,834 KB
IMG_0776.JPG
1/11/2555 9:18:06
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_0779.JPG
1/11/2555 9:18:50
Size (KB)  :  2,567 KB
IMG_0781.JPG
1/11/2555 9:19:30
Size (KB)  :  2,832 KB
IMG_0783.JPG
1/11/2555 13:20:30
Size (KB)  :  1,265 KB
IMG_0784.JPG
1/11/2555 9:23:30
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_0785.JPG
1/11/2555 9:23:40
Size (KB)  :  2,510 KB
IMG_0786.JPG
1/11/2555 9:23:50
Size (KB)  :  2,615 KB
IMG_0787.JPG
1/11/2555 9:24:02
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_0788.JPG
1/11/2555 9:24:14
Size (KB)  :  2,718 KB
IMG_0789.JPG
1/11/2555 9:25:50
Size (KB)  :  2,719 KB
Pages:     1