ผบ.ศร.มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัล ชมรมลอนเทนนิสค่ายธนะรัชต์ ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2555 เมื่อ 30 ต.ค.55 ที่หน้า บก.ศร.

Thumbnail Image Table
IMG_0762.JPG
30/10/2555 8:32:46
Size (KB)  :  2,293 KB
IMG_0763.JPG
30/10/2555 8:11:52
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_0764.JPG
30/10/2555 8:33:20
Size (KB)  :  1,197 KB
IMG_0765.JPG
30/10/2555 8:17:12
Size (KB)  :  2,205 KB
IMG_0766.JPG
30/10/2555 8:17:26
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_0767.JPG
30/10/2555 8:33:40
Size (KB)  :  1,694 KB
IMG_0768.JPG
30/10/2555 8:33:58
Size (KB)  :  1,666 KB
IMG_0769.JPG
30/10/2555 8:34:16
Size (KB)  :  1,755 KB
IMG_0770.JPG
30/10/2555 8:34:34
Size (KB)  :  1,682 KB
IMG_0771.JPG
30/10/2555 8:20:08
Size (KB)  :  2,937 KB
IMG_0772.JPG
30/10/2555 8:20:30
Size (KB)  :  2,337 KB
Pages:     1