ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.หลักสูตร 1 ปี เหล่า ร. รุ่น 12 ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 31 ต.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
3/11/2557 9:04:05

Size (KB)  :  93 KB
02.jpg
3/11/2557 9:03:46

Size (KB)  :  90 KB
03.jpg
3/11/2557 9:03:43

Size (KB)  :  86 KB
04.jpg
3/11/2557 9:03:58

Size (KB)  :  71 KB
05.jpg
3/11/2557 9:04:15

Size (KB)  :  89 KB
06.jpg
3/11/2557 9:04:02

Size (KB)  :  52 KB
07.jpg
3/11/2557 9:03:50

Size (KB)  :  74 KB
08.jpg
3/11/2557 9:04:19

Size (KB)  :  100 KB
09.jpg
3/11/2557 9:04:25

Size (KB)  :  102 KB
10.jpg
3/11/2557 9:03:54

Size (KB)  :  73 KB
11.jpg
3/11/2557 9:04:11

Size (KB)  :  82 KB
Pages:     1