ผบ.ศร.และคณะให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ศร. ด้วยการฟังบรรยายสรุป ห้องประชุม 1 บก.ศร.,ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุดครูฝึก จชต. ณ ห้องเรียน พัน นนส.กรม นร.รร.ร.ศร.,ตรวจอาคารที่พักสำหรับการจัดการแข่งขันยิงปืน ทบ.อาเซี่ยน และตรวจการซ่อมปรับปรุงสนามยิงปืน ทบ.อาเซี่ยน เมื่อ 28 ต.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
3/11/2557 9:07:41

Size (KB)  :  95 KB
02.jpg
3/11/2557 9:07:11

Size (KB)  :  101 KB
03.jpg
3/11/2557 9:06:58

Size (KB)  :  79 KB
04.jpg
3/11/2557 9:06:36

Size (KB)  :  86 KB
05.jpg
3/11/2557 9:07:02

Size (KB)  :  114 KB
06.jpg
3/11/2557 9:07:06

Size (KB)  :  117 KB
07.jpg
3/11/2557 9:07:30

Size (KB)  :  69 KB
08.jpg
3/11/2557 9:06:47

Size (KB)  :  70 KB
09.jpg
3/11/2557 9:06:50

Size (KB)  :  86 KB
10.jpg
3/11/2557 9:07:37

Size (KB)  :  97 KB
12.jpg
3/11/2557 9:06:32

Size (KB)  :  103 KB
13.jpg
3/11/2557 9:06:43

Size (KB)  :  65 KB
14.jpg
3/11/2557 9:07:34

Size (KB)  :  67 KB
15.jpg
3/11/2557 9:07:18

Size (KB)  :  100 KB
16.jpg
3/11/2557 9:07:22

Size (KB)  :  63 KB
17.jpg
3/11/2557 9:06:39

Size (KB)  :  61 KB
18.jpg
3/11/2557 9:07:26

Size (KB)  :  67 KB
Pages:     1