ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ณ ห้องรับรอง บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 24 ต.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
27/10/2557 10:15:50

Size (KB)  :  86 KB
02.jpg
27/10/2557 10:15:59

Size (KB)  :  88 KB
03.jpg
27/10/2557 10:16:06

Size (KB)  :  86 KB
04.jpg
27/10/2557 10:16:17

Size (KB)  :  89 KB
05.jpg
27/10/2557 10:16:24

Size (KB)  :  76 KB
06.jpg
27/10/2557 10:16:21

Size (KB)  :  88 KB
07.jpg
27/10/2557 10:16:45

Size (KB)  :  95 KB
08.jpg
27/10/2557 10:16:48

Size (KB)  :  98 KB
09.jpg
27/10/2557 10:16:32

Size (KB)  :  86 KB
10.jpg
27/10/2557 10:16:03

Size (KB)  :  94 KB
11.jpg
27/10/2557 10:16:42

Size (KB)  :  97 KB
12.jpg
27/10/2557 10:16:29

Size (KB)  :  85 KB
13.jpg
27/10/2557 10:16:52

Size (KB)  :  47 KB
14.jpg
27/10/2557 10:16:38

Size (KB)  :  101 KB
15.jpg
27/10/2557 10:16:13

Size (KB)  :  87 KB
16.jpg
27/10/2557 10:15:55

Size (KB)  :  82 KB
17.jpg
27/10/2557 10:16:10

Size (KB)  :  91 KB
18.jpg
27/10/2557 10:16:58

Size (KB)  :  96 KB
19.jpg
27/10/2557 10:15:40

Size (KB)  :  109 KB
Pages:     1