พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล ชมรมแม่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ค่ายธนะรัชต์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหารราช ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 23 ต.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
27/10/2557 9:54:27

Size (KB)  :  73 KB
02.jpg
27/10/2557 9:55:00

Size (KB)  :  68 KB
03.jpg
27/10/2557 9:55:17

Size (KB)  :  134 KB
04.jpg
27/10/2557 9:55:07

Size (KB)  :  75 KB
05.jpg
27/10/2557 9:55:30

Size (KB)  :  148 KB
06.jpg
27/10/2557 9:55:14

Size (KB)  :  97 KB
07.jpg
27/10/2557 9:54:41

Size (KB)  :  96 KB
08.jpg
27/10/2557 9:55:04

Size (KB)  :  75 KB
09.jpg
27/10/2557 9:55:35

Size (KB)  :  129 KB
10.jpg
27/10/2557 9:55:47

Size (KB)  :  163 KB
11.jpg
27/10/2557 9:54:52

Size (KB)  :  100 KB
12.jpg
27/10/2557 9:55:21

Size (KB)  :  158 KB
13.jpg
27/10/2557 9:54:35

Size (KB)  :  75 KB
14.jpg
27/10/2557 9:55:42

Size (KB)  :  126 KB
15.jpg
27/10/2557 9:55:10

Size (KB)  :  85 KB
16.jpg
27/10/2557 9:54:49

Size (KB)  :  83 KB
17.jpg
27/10/2557 9:54:31

Size (KB)  :  110 KB
18.jpg
27/10/2557 9:55:25

Size (KB)  :  148 KB
19.jpg
27/10/2557 9:54:45

Size (KB)  :  102 KB
20.jpg
27/10/2557 9:54:17

Size (KB)  :  119 KB
21.jpg
27/10/2557 9:54:23

Size (KB)  :  109 KB
22.jpg
27/10/2557 9:54:57

Size (KB)  :  87 KB
Pages:     1