ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของศูนย์การทหารราบ ณ หอประชุม ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 17 ต.ค.57

Thumbnail Image Table
01.jpg
21/10/2557 9:06:57

Size (KB)  :  88 KB
02.jpg
21/10/2557 9:07:04

Size (KB)  :  77 KB
03.jpg
21/10/2557 9:07:08

Size (KB)  :  66 KB
04.jpg
21/10/2557 9:07:13

Size (KB)  :  80 KB
05.jpg
21/10/2557 9:06:46

Size (KB)  :  84 KB
06.jpg
21/10/2557 9:06:50

Size (KB)  :  54 KB
08.jpg
21/10/2557 9:07:17

Size (KB)  :  112 KB
09.jpg
21/10/2557 9:07:02

Size (KB)  :  82 KB
Pages:     1