ศูนย์การทหารราบ โดย หน.ผกร.ศร. เป็นผู้แทนจัดกำลังพล 50 นาย พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ ร่วมกับ อ.หัวหิน,อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่,มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำถุงชีพจำนวน 400 ชุด แจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 3,5,7 .ห้วยสัตว์ และหมู่ 5,7 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์

Thumbnail Image Table
1413011928301.jpg
11/10/2557 14:20:56

Size (KB)  :  151 KB
1413011931395.jpg
11/10/2557 14:21:00

Size (KB)  :  159 KB
1413011933693.jpg
11/10/2557 14:21:07

Size (KB)  :  177 KB
1413011935594.jpg
11/10/2557 14:21:11

Size (KB)  :  161 KB
1413011937557.jpg
11/10/2557 14:21:17

Size (KB)  :  212 KB
1413011939479.jpg
11/10/2557 14:21:22

Size (KB)  :  201 KB
1413011941231.jpg
11/10/2557 14:21:27

Size (KB)  :  183 KB
1413011943075.jpg
11/10/2557 14:21:30

Size (KB)  :  132 KB
1413011945438.jpg
11/10/2557 14:21:36

Size (KB)  :  205 KB
1413011948291.jpg
11/10/2557 14:21:43

Size (KB)  :  253 KB
1413011950625.jpg
11/10/2557 14:21:48

Size (KB)  :  170 KB
1413011953496.jpg
11/10/2557 14:21:52

Size (KB)  :  140 KB
1413011955479.jpg
11/10/2557 14:21:56

Size (KB)  :  100 KB
1413011957028.jpg
11/10/2557 14:22:00

Size (KB)  :  139 KB
1413011958773.jpg
11/10/2557 14:22:04

Size (KB)  :  161 KB
Pages:     1