ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.รุ่นที่ 16 (2/55) เมื่อ 31 ต.ค.56 ที่หอประชุม ศร.
   
   
   
 
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]