กกบ.ศร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานด้านการส่งกำลังบำรุง เพื่อกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายทบ.ที่กำหนดให้ปี 57 เป็น "ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต" ในวันที่ 22 ต.ค. เวลา 1300 และ 24 ต.ค. เวลา 0800 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร
   
   
   
   
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ :: [email protected]