ผบ.ศร. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพลที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เมื่อ 21 ต.ค.2556 ณ ห้องรับรอง บก.ศร.