ศูนย์การทหารราบร่วมกับข้าราชการหน่วยใกล้เคียง และชมรมแม่บ้านศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ใน 23 ต.ค.55 ณ ศาลาพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ

Thumbnail Image Table
IMG_074.JPG
24/10/2555 10:14:26
Size (KB)  :  983 KB
IMG_0762.JPG
23/10/2555 8:16:30
Size (KB)  :  2,878 KB
IMG_0763.JPG
23/10/2555 8:20:04
Size (KB)  :  4,407 KB
IMG_0764.JPG
23/10/2555 8:20:10
Size (KB)  :  4,786 KB
IMG_0765.JPG
23/10/2555 8:20:32
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_0766.JPG
23/10/2555 8:20:46
Size (KB)  :  3,642 KB
IMG_0768.JPG
23/10/2555 8:21:16
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_0769.JPG
23/10/2555 8:21:58
Size (KB)  :  3,347 KB
IMG_0770.JPG
23/10/2555 8:22:18
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_0771.JPG
23/10/2555 8:23:10
Size (KB)  :  3,884 KB
IMG_0773.JPG
23/10/2555 8:23:48
Size (KB)  :  5,093 KB
IMG_0774.JPG
24/10/2555 7:28:46
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_0775.JPG
23/10/2555 8:24:06
Size (KB)  :  4,558 KB
IMG_0776.JPG
23/10/2555 8:24:14
Size (KB)  :  4,164 KB
IMG_0777.JPG
23/10/2555 8:24:18
Size (KB)  :  3,883 KB
IMG_0778.JPG
23/10/2555 8:24:26
Size (KB)  :  3,806 KB
IMG_0779.JPG
23/10/2555 8:24:32
Size (KB)  :  4,616 KB
IMG_0780.JPG
23/10/2555 8:24:38
Size (KB)  :  4,444 KB
IMG_0781.JPG
24/10/2555 7:29:20
Size (KB)  :  3,281 KB
IMG_0782.JPG
23/10/2555 8:25:22
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_0783.JPG
23/10/2555 8:25:40
Size (KB)  :  4,149 KB
IMG_0784.JPG
24/10/2555 10:12:46
Size (KB)  :  3,281 KB
IMG_0785.JPG
23/10/2555 8:26:00
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_0786.JPG
23/10/2555 8:26:10
Size (KB)  :  4,481 KB
IMG_0787.JPG
24/10/2555 9:45:20
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_0788.JPG
23/10/2555 8:27:46
Size (KB)  :  4,734 KB
IMG_0789.JPG
23/10/2555 8:28:52
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_0790.JPG
24/10/2555 9:44:22
Size (KB)  :  1,590 KB
IMG_0792.JPG
23/10/2555 8:29:10
Size (KB)  :  3,616 KB
IMG_0793.JPG
23/10/2555 8:29:48
Size (KB)  :  3,656 KB
IMG_0794.JPG
23/10/2555 8:29:56
Size (KB)  :  3,734 KB
IMG_0795.JPG
24/10/2555 7:30:44
Size (KB)  :  2,848 KB
IMG_0796.JPG
23/10/2555 8:31:28
Size (KB)  :  3,861 KB
IMG_0797.JPG
24/10/2555 9:37:58
Size (KB)  :  2,708 KB
IMG_0798.JPG
23/10/2555 8:32:08
Size (KB)  :  4,131 KB
IMG_0799.JPG
23/10/2555 8:32:58
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_0800.JPG
24/10/2555 7:31:06
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_0801.JPG
24/10/2555 7:31:22
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_0802.JPG
24/10/2555 7:31:44
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_0804.JPG
23/10/2555 8:38:16
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_0805.JPG
23/10/2555 8:39:12
Size (KB)  :  4,369 KB
Pages:     1