> ทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 (ASEAN Armies Rifle Meets : AARM 2012) ณ ประเทศบรูไน ในห้วง 27 ก.ย.- 18 ต.ค.55

> การรับเหรียญรางวัลทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 (ASEAN Armies Rifle Meets : AARM 2012) ณ ประเทศบรูไน

> สรุปผลการทดสอบ