พ.อ.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 109 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร. เมื่อ 11 ต.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_070.jpg
12/10/2555 8:26:06
Size (KB)  :  1,464 KB
IMG_0728.JPG
11/10/2555 6:58:08
Size (KB)  :  4,006 KB
IMG_0729.JPG
11/10/2555 6:58:48
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_0730.JPG
11/10/2555 7:18:02
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_0731.JPG
11/10/2555 7:18:08
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_0732.JPG
11/10/2555 7:18:36
Size (KB)  :  3,951 KB
IMG_0733.JPG
11/10/2555 7:18:56
Size (KB)  :  4,105 KB
IMG_0734.JPG
11/10/2555 7:19:32
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_0735.JPG
11/10/2555 7:19:46
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_0736.JPG
11/10/2555 7:20:00
Size (KB)  :  3,464 KB
IMG_0737.JPG
11/10/2555 7:20:16
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_0738.JPG
11/10/2555 7:20:26
Size (KB)  :  3,317 KB
IMG_0739.JPG
11/10/2555 7:20:56
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_0740.JPG
11/10/2555 7:21:04
Size (KB)  :  3,567 KB
IMG_0741.JPG
11/10/2555 7:21:06
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_0742.JPG
11/10/2555 7:21:38
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_0743.JPG
11/10/2555 7:23:34
Size (KB)  :  2,219 KB
IMG_0744.JPG
11/10/2555 7:23:50
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_0745.JPG
11/10/2555 7:24:20
Size (KB)  :  3,359 KB
IMG_0746.JPG
11/10/2555 7:24:28
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_0747.JPG
11/10/2555 7:26:10
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_0748.JPG
11/10/2555 7:26:30
Size (KB)  :  2,203 KB
IMG_0749.JPG
11/10/2555 7:27:28
Size (KB)  :  2,441 KB
IMG_0750.JPG
11/10/2555 7:27:34
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_0751.JPG
11/10/2555 7:28:50
Size (KB)  :  3,808 KB
IMG_0752.JPG
11/10/2555 7:29:18
Size (KB)  :  3,423 KB
IMG_0753.JPG
11/10/2555 7:30:22
Size (KB)  :  3,272 KB
Pages:     1