ผบ.ศร. เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 97 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร. เมื่อ 4 ต.ค.55

Thumbnail Image Table
IMG_0730.JPG
4/10/2555 9:12:48
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_0731.JPG
4/10/2555 9:13:54
Size (KB)  :  3,477 KB
IMG_0733.JPG
4/10/2555 9:14:18
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_0735.JPG
4/10/2555 9:14:22
Size (KB)  :  3,114 KB
IMG_0736.JPG
4/10/2555 9:14:56
Size (KB)  :  2,920 KB
IMG_0738.JPG
4/10/2555 9:15:18
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_0739.JPG
4/10/2555 9:15:42
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_0740.JPG
4/10/2555 9:16:08
Size (KB)  :  2,508 KB
IMG_0742.JPG
4/10/2555 9:18:38
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_0743.JPG
4/10/2555 9:18:42
Size (KB)  :  2,240 KB
IMG_0746.JPG
4/10/2555 9:19:16
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_0753.JPG
4/10/2555 10:36:58
Size (KB)  :  1,704 KB
IMG_0755.JPG
4/10/2555 9:30:34
Size (KB)  :  3,360 KB
IMG_0760.JPG
4/10/2555 9:37:38
Size (KB)  :  4,047 KB
IMG_0761.JPG
4/10/2555 9:37:54
Size (KB)  :  5,319 KB
Pages:     1