ผบ.ศร. ให้โอวาทนักยิงปืน ทบ.เมื่อ 26 ก.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0706.JPG
26/9/2555 11:41:12
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_0707.JPG
26/9/2555 11:41:12
Size (KB)  :  3,068 KB
IMG_0708.JPG
26/9/2555 11:41:30
Size (KB)  :  2,498 KB
IMG_0709.JPG
26/9/2555 11:41:46
Size (KB)  :  3,402 KB
IMG_0712.JPG
26/9/2555 11:42:36
Size (KB)  :  3,318 KB
IMG_0714.JPG
26/9/2555 11:43:06
Size (KB)  :  3,655 KB
IMG_0715.JPG
26/9/2555 11:43:48
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_0720.JPG
26/9/2555 11:52:48
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_0721.JPG
26/9/2555 11:52:50
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_0723.JPG
26/9/2555 11:53:08
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_0724.JPG
26/9/2555 11:53:12
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_0725.JPG
26/9/2555 11:53:18
Size (KB)  :  4,132 KB
IMG_0727.JPG
26/9/2555 11:53:26
Size (KB)  :  3,598 KB
IMG_0729.JPG
26/9/2555 11:53:56
Size (KB)  :  3,064 KB
Pages:     1