ผบ.ศร.ประดับยศให้กับข้าราชการสังกัดศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร และลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อ 26 ก.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0579.JPG
26/9/2555 10:15:12
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_0580.JPG
26/9/2555 10:15:54
Size (KB)  :  2,411 KB
IMG_0581.JPG
26/9/2555 10:16:18
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_0583.JPG
26/9/2555 10:18:20
Size (KB)  :  2,947 KB
IMG_0585.JPG
26/9/2555 10:19:28
Size (KB)  :  2,868 KB
IMG_0586.JPG
26/9/2555 10:19:36
Size (KB)  :  2,900 KB
IMG_0588.JPG
26/9/2555 10:20:12
Size (KB)  :  3,066 KB
IMG_0591.JPG
26/9/2555 10:21:48
Size (KB)  :  2,724 KB
IMG_0593.JPG
26/9/2555 10:22:34
Size (KB)  :  2,985 KB
IMG_0594.JPG
26/9/2555 10:22:48
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_0595.JPG
26/9/2555 10:23:18
Size (KB)  :  2,783 KB
IMG_0597.JPG
26/9/2555 10:24:22
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_0598.JPG
26/9/2555 10:24:32
Size (KB)  :  2,696 KB
IMG_0600.JPG
26/9/2555 10:27:42
Size (KB)  :  2,096 KB
IMG_0602.JPG
26/9/2555 10:28:02
Size (KB)  :  2,695 KB
IMG_0607.JPG
26/9/2555 10:30:48
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_0608.JPG
26/9/2555 10:30:52
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_0621.JPG
26/9/2555 10:35:08
Size (KB)  :  2,693 KB
Pages:     1