ศูนย์การทหารราบจัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการของข้าราชการศูนย์การทหารราบ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับราชการจนครบเกษียณอายุและขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 79 นาย นายทหารสัญญาบัตร 19 นาย นายทหารประทวน 55 นาย ลกจ้างประจำ 5 นาย เมื่อ 26 ก.ย.55

Thumbnail Image Table
IMG_0623.JPG
26/9/2555 10:41:24
Size (KB)  :  2,557 KB
IMG_0624.JPG
26/9/2555 10:45:34
Size (KB)  :  2,564 KB
IMG_0625.JPG
26/9/2555 10:45:44
Size (KB)  :  3,076 KB
IMG_0626.JPG
26/9/2555 10:46:26
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_0627.JPG
26/9/2555 10:46:38
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_0629.JPG
26/9/2555 10:47:14
Size (KB)  :  2,784 KB
IMG_0630.JPG
26/9/2555 10:47:40
Size (KB)  :  2,470 KB
IMG_0631.JPG
26/9/2555 10:48:00
Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_0632.JPG
26/9/2555 10:48:08
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_0633.JPG
26/9/2555 10:48:44
Size (KB)  :  2,541 KB
IMG_0634.JPG
26/9/2555 10:49:22
Size (KB)  :  2,551 KB
IMG_0635.JPG
26/9/2555 10:51:42
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_0636.JPG
26/9/2555 10:51:54
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_0637.JPG
26/9/2555 10:51:58
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_0638.JPG
26/9/2555 10:52:22
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_0639.JPG
26/9/2555 10:52:26
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_0640.JPG
26/9/2555 10:52:58
Size (KB)  :  3,249 KB
IMG_0641.JPG
26/9/2555 10:53:02
Size (KB)  :  2,687 KB
IMG_0642.JPG
26/9/2555 10:53:36
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_0643.JPG
26/9/2555 10:53:42
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_0644.JPG
26/9/2555 10:54:14
Size (KB)  :  3,366 KB
IMG_0645.JPG
26/9/2555 10:54:18
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_0646.JPG
26/9/2555 10:54:42
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_0647.JPG
26/9/2555 10:54:44
Size (KB)  :  3,439 KB
IMG_0648.JPG
26/9/2555 10:54:50
Size (KB)  :  2,515 KB
IMG_0649.JPG
26/9/2555 10:55:18
Size (KB)  :  2,321 KB
IMG_0650.JPG
26/9/2555 10:55:20
Size (KB)  :  2,496 KB
IMG_0651.JPG
26/9/2555 10:55:40
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_0652.JPG
26/9/2555 10:55:44
Size (KB)  :  2,651 KB
IMG_0653.JPG
26/9/2555 10:56:12
Size (KB)  :  3,009 KB
IMG_0654.JPG
26/9/2555 10:56:14
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_0655.JPG
26/9/2555 10:56:44
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_0656.JPG
26/9/2555 10:56:50
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_0657.JPG
26/9/2555 10:57:12
Size (KB)  :  2,669 KB
IMG_0658.JPG
26/9/2555 10:57:16
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_0660.JPG
26/9/2555 10:57:40
Size (KB)  :  2,536 KB
IMG_0661.JPG
26/9/2555 10:57:46
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_0663.JPG
26/9/2555 10:58:16
Size (KB)  :  2,183 KB
IMG_0665.JPG
26/9/2555 10:58:22
Size (KB)  :  2,160 KB
IMG_0666.JPG
26/9/2555 10:58:54
Size (KB)  :  2,108 KB
IMG_0667.JPG
26/9/2555 10:58:56
Size (KB)  :  2,351 KB
IMG_0668.JPG
26/9/2555 10:59:20
Size (KB)  :  2,047 KB
IMG_0670.JPG
26/9/2555 11:00:14
Size (KB)  :  2,483 KB
IMG_0671.JPG
26/9/2555 11:00:34
Size (KB)  :  2,132 KB
IMG_0674.JPG
26/9/2555 11:01:00
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_0676.JPG
26/9/2555 11:02:12
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_0677.JPG
26/9/2555 11:04:00
Size (KB)  :  2,348 KB
IMG_0678.JPG
26/9/2555 11:04:08
Size (KB)  :  2,264 KB
IMG_0679.JPG
26/9/2555 11:04:16
Size (KB)  :  2,368 KB
IMG_0680.JPG
26/9/2555 11:04:24
Size (KB)  :  2,309 KB
IMG_0681.JPG
26/9/2555 11:04:36
Size (KB)  :  2,401 KB
IMG_0682.JPG
26/9/2555 11:04:46
Size (KB)  :  2,339 KB
IMG_0683.JPG
26/9/2555 11:04:56
Size (KB)  :  1,960 KB
IMG_0684.JPG
26/9/2555 11:05:06
Size (KB)  :  2,436 KB
IMG_0685.JPG
26/9/2555 11:05:30
Size (KB)  :  2,509 KB
IMG_0687.JPG
26/9/2555 11:06:48
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_0691.JPG
26/9/2555 11:12:40
Size (KB)  :  2,786 KB
IMG_0692.JPG
26/9/2555 11:12:52
Size (KB)  :  2,327 KB
IMG_0693.JPG
26/9/2555 11:13:04
Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_0694.JPG
26/9/2555 11:13:08
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_0695.JPG
26/9/2555 11:14:00
Size (KB)  :  2,193 KB
IMG_0697.JPG
26/9/2555 11:18:46
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_0700.JPG
26/9/2555 11:20:50
Size (KB)  :  3,003 KB
Pages:     1