ศูนย์การทหารราบ โดย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และข้าราชการ ครอบครัว ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดรังษีนิมิตร(ไทรงาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 9 ก.ย.59

Thumbnail Image Table
01.jpg
10/9/2558 8:51:41
Size (KB)  :  92 KB
02.jpg
10/9/2558 8:52:01
Size (KB)  :  102 KB
03.jpg
10/9/2558 8:52:19
Size (KB)  :  70 KB
04.jpg
10/9/2558 8:53:00
Size (KB)  :  66 KB
05.jpg
10/9/2558 8:53:12
Size (KB)  :  57 KB
06.jpg
10/9/2558 8:53:35
Size (KB)  :  74 KB
07.jpg
10/9/2558 8:53:58
Size (KB)  :  65 KB
08.jpg
10/9/2558 8:54:13
Size (KB)  :  69 KB
09.jpg
10/9/2558 8:54:26
Size (KB)  :  72 KB
10.jpg
10/9/2558 8:54:41
Size (KB)  :  94 KB
11.jpg
10/9/2558 8:54:54
Size (KB)  :  94 KB
12.jpg
10/9/2558 8:55:09
Size (KB)  :  100 KB
13.jpg
10/9/2558 8:55:46
Size (KB)  :  80 KB
14.jpg
10/9/2558 8:55:57
Size (KB)  :  84 KB
15.jpg
10/9/2558 8:56:06
Size (KB)  :  81 KB
16.jpg
10/9/2558 8:50:30
Size (KB)  :  96 KB
Pages:     1