ทบ.มอบหมายให้ ศร.จัดการแข่งขันหน่วยหมู่ ตอน หมวด เหล่า ร.ประจำปี 57 ห้วงการแข่งขัน 7-22 ก.ย.57 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ แหล่งสมาคม ศร.พัน 2

Thumbnail Image Table
01.jpg
11/9/2557 10:15:11

Size (KB)  :  106 KB
02.jpg
11/9/2557 10:15:25

Size (KB)  :  101 KB
03.jpg
11/9/2557 10:15:21

Size (KB)  :  80 KB
04.jpg
11/9/2557 10:15:16

Size (KB)  :  106 KB
05.jpg
11/9/2557 10:15:30

Size (KB)  :  112 KB
Pages:     1