ศูนย์การทหารราบจัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศร. ระหว่าง พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง และ พ.อ. นพดล ยิ้มถนอม เมื่อ 30 ก.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_0036.JPG
30/9/2556 9:15:40

Size (KB)  :  2,067 KB
IMG_0037.JPG
30/9/2556 9:18:12

Size (KB)  :  3,646 KB
IMG_0038.JPG
30/9/2556 9:18:36

Size (KB)  :  3,537 KB
IMG_0039.JPG
30/9/2556 9:18:40

Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_0040.JPG
30/9/2556 9:18:44

Size (KB)  :  3,403 KB
IMG_0041.JPG
30/9/2556 9:18:58

Size (KB)  :  2,288 KB
IMG_0045.JPG
30/9/2556 9:22:50

Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_0046.JPG
30/9/2556 9:23:10

Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_0047.JPG
30/9/2556 9:23:24

Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_0054.JPG
30/9/2556 9:28:58

Size (KB)  :  4,132 KB
IMG_0055.JPG
30/9/2556 9:29:02

Size (KB)  :  4,030 KB
IMG_0057.JPG
30/9/2556 9:29:56

Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_0059.JPG
30/9/2556 9:30:10

Size (KB)  :  3,556 KB
IMG_0060.JPG
30/9/2556 9:30:16

Size (KB)  :  3,398 KB
IMG_0061.JPG
30/9/2556 9:30:28

Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_0069.JPG
30/9/2556 9:36:02

Size (KB)  :  2,679 KB
IMG_0070.JPG
30/9/2556 9:36:12

Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_0071.JPG
30/9/2556 9:36:24

Size (KB)  :  3,064 KB
IMG_0080.JPG
30/9/2556 9:47:58

Size (KB)  :  3,920 KB
IMG_0081.JPG
30/9/2556 9:48:16

Size (KB)  :  4,572 KB
IMG_0082.JPG
30/9/2556 9:48:24

Size (KB)  :  4,380 KB
IMG_0083.JPG
30/9/2556 9:48:36

Size (KB)  :  4,583 KB
IMG_0084.JPG
30/9/2556 9:48:42

Size (KB)  :  4,135 KB
IMG_0085.JPG
30/9/2556 9:48:54

Size (KB)  :  4,167 KB
IMG_0091.JPG
30/9/2556 9:51:24

Size (KB)  :  2,789 KB
IMG_0097.JPG
30/9/2556 10:06:04

Size (KB)  :  5,029 KB
IMG_0098.JPG
30/9/2556 10:07:08

Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_0100.JPG
30/9/2556 10:07:44

Size (KB)  :  2,458 KB
IMG_0101.JPG
30/9/2556 10:08:00

Size (KB)  :  3,749 KB
IMG_0105.JPG
30/9/2556 10:32:10

Size (KB)  :  3,552 KB
IMG_0106.JPG
30/9/2556 10:32:16

Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_0107.JPG
30/9/2556 10:32:44

Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_0108.JPG
30/9/2556 10:32:50

Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_0109.JPG
30/9/2556 10:33:46

Size (KB)  :  3,741 KB
IMG_0113.JPG
30/9/2556 10:34:20

Size (KB)  :  2,453 KB
IMG_0116.JPG
30/9/2556 12:46:49

Size (KB)  :  2,780 KB
IMG_0117.JPG
30/9/2556 10:35:38

Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_0118.JPG
30/9/2556 10:35:44

Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_0119.JPG
30/9/2556 10:35:52

Size (KB)  :  3,573 KB
IMG_0120.JPG
30/9/2556 10:35:56

Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_0121.JPG
30/9/2556 12:47:20

Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_0124.JPG
30/9/2556 10:37:58

Size (KB)  :  3,612 KB
IMG_0125.JPG
30/9/2556 10:38:28

Size (KB)  :  3,028 KB
IMG_0126.JPG
30/9/2556 10:38:34

Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_0127.JPG
30/9/2556 10:38:36

Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_0131.JPG
30/9/2556 10:39:38

Size (KB)  :  3,633 KB
IMG_0135.JPG
30/9/2556 10:49:12

Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_0140.JPG
30/9/2556 10:53:20

Size (KB)  :  3,507 KB
IMG_0141.JPG
30/9/2556 12:50:07

Size (KB)  :  2,741 KB
IMG_0143.JPG
30/9/2556 12:56:04

Size (KB)  :  2,612 KB
IMG_0182.JPG
30/9/2556 11:42:30

Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_0183.JPG
30/9/2556 11:47:16

Size (KB)  :  3,700 KB
IMG_0184.JPG
30/9/2556 11:47:46

Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_0185.JPG
30/9/2556 11:48:54

Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_0186.JPG
30/9/2556 11:49:18

Size (KB)  :  3,724 KB
Pages:     1