ผบ.ศร.เป็นประธานประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น และให้โอวาทกำลังพลที่ย้ายไปรับราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 25 ก.ย.56

Thumbnail Image Table
IMG_0258.JPG
25/9/2556 8:52:18

Size (KB)  :  3,157 KB
IMG_0259.JPG
25/9/2556 8:53:10

Size (KB)  :  2,552 KB
IMG_0260.JPG
25/9/2556 8:53:28

Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_0261.JPG
25/9/2556 8:53:36

Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_0262.JPG
25/9/2556 8:53:50

Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_0263.JPG
25/9/2556 8:54:02

Size (KB)  :  2,444 KB
IMG_0264.JPG
25/9/2556 8:55:46

Size (KB)  :  2,604 KB
IMG_0265.JPG
25/9/2556 8:56:14

Size (KB)  :  2,520 KB
IMG_0266.JPG
25/9/2556 8:56:30

Size (KB)  :  2,775 KB
IMG_0267.JPG
25/9/2556 8:56:56

Size (KB)  :  2,708 KB
IMG_0268.JPG
25/9/2556 8:57:10

Size (KB)  :  2,854 KB
IMG_0269.JPG
25/9/2556 10:36:25

Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_0270.JPG
25/9/2556 8:57:56

Size (KB)  :  2,586 KB
IMG_0271.JPG
25/9/2556 8:58:22

Size (KB)  :  2,566 KB
IMG_0272.JPG
25/9/2556 8:58:34

Size (KB)  :  2,632 KB
IMG_0273.JPG
25/9/2556 8:59:04

Size (KB)  :  2,625 KB
IMG_0274.JPG
25/9/2556 8:59:14

Size (KB)  :  2,656 KB
IMG_0275.JPG
25/9/2556 10:36:42

Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_0276.JPG
25/9/2556 8:59:54

Size (KB)  :  2,640 KB
IMG_0277.JPG
25/9/2556 9:00:30

Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_0278.JPG
25/9/2556 9:00:40

Size (KB)  :  2,775 KB
IMG_0279.JPG
25/9/2556 9:01:08

Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_0280.JPG
25/9/2556 9:01:18

Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_0281.JPG
25/9/2556 9:01:44

Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_0282.JPG
25/9/2556 9:01:56

Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_0283.JPG
25/9/2556 9:02:24

Size (KB)  :  2,700 KB
IMG_0284.JPG
25/9/2556 9:02:34

Size (KB)  :  2,943 KB
IMG_0285.JPG
25/9/2556 9:03:04

Size (KB)  :  2,848 KB
IMG_0286.JPG
25/9/2556 9:03:44

Size (KB)  :  2,765 KB
IMG_0287.JPG
25/9/2556 9:04:02

Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_0288.JPG
25/9/2556 9:09:18

Size (KB)  :  3,042 KB
IMG_0289.JPG
25/9/2556 9:09:26

Size (KB)  :  2,818 KB
IMG_0290.JPG
25/9/2556 9:09:50

Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_0291.JPG
25/9/2556 9:11:30

Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_0292.JPG
25/9/2556 9:11:34

Size (KB)  :  2,664 KB
IMG_0293.JPG
25/9/2556 9:22:10

Size (KB)  :  2,841 KB
IMG_0294.JPG
25/9/2556 9:22:26

Size (KB)  :  3,032 KB
IMG_0295.JPG
25/9/2556 9:22:44

Size (KB)  :  2,752 KB
IMG_0296.JPG
25/9/2556 9:22:52

Size (KB)  :  2,734 KB
IMG_0297.JPG
25/9/2556 9:23:02

Size (KB)  :  2,832 KB
IMG_0298.JPG
25/9/2556 9:23:10

Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_0299.JPG
25/9/2556 9:23:22

Size (KB)  :  2,676 KB
IMG_0300.JPG
25/9/2556 9:23:30

Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_0301.JPG
25/9/2556 9:23:40

Size (KB)  :  2,812 KB
IMG_0302.JPG
25/9/2556 9:23:46

Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_0303.JPG
25/9/2556 9:23:58

Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_0304.JPG
25/9/2556 9:24:06

Size (KB)  :  2,747 KB
IMG_0305.JPG
25/9/2556 9:24:14

Size (KB)  :  2,808 KB
IMG_0306.JPG
25/9/2556 9:24:26

Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_0307.JPG
25/9/2556 9:24:34

Size (KB)  :  2,802 KB
IMG_0308.JPG
25/9/2556 9:24:44

Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_0309.JPG
25/9/2556 9:24:54

Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_0310.JPG
25/9/2556 9:25:02

Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_0311.JPG
25/9/2556 9:25:10

Size (KB)  :  2,923 KB
IMG_0312.JPG
25/9/2556 9:25:22

Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_0313.JPG
25/9/2556 9:25:32

Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_0314.JPG
25/9/2556 9:25:40

Size (KB)  :  2,775 KB
IMG_0315.JPG
25/9/2556 9:26:04

Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_0316.JPG
25/9/2556 9:26:28

Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_0317.JPG
25/9/2556 9:31:04

Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_0318.JPG
25/9/2556 9:31:14

Size (KB)  :  2,723 KB
Pages:     1